Haakon Nordseth, Oppdal Venstre:

«Økonomisk gevinst for håpefulle grunneiere og tap av natur og beiteland for all fremtid. Grunneieren er steil og står på sitt. Konfliktfylt grenseland mellom natur og kapital.»

Det kjennes selvfølgelig personlig når jeg leser denne meningsartikkelen, Haakon. Vi har prøvd å få deg i tale i flere runder i denne saken. Det er både betenkelig og beklagelig at vi ikke har lyktes med det.

Å ytre sin mening i lokalavisa er opp til hver enkelt. Jeg hadde satt pris på om du som folkevalgt, i tillegg hadde kommunisert med grunneieren på en annet vis. De som kjenner meg, vet at det ikke min stil med spalteplass i avisen, her velger jeg å gjøre at unntak. Det er ikke forenelig med min identitet å bli framstilt som en steil grunneier drevet av kapitalismen. Det kjennes helt feil.

Jeg betviler ikke at du har forberedt deg godt. Som folkevalgt tar en valg på vegne av flere enn seg selv. Medlemmene i Byar og andre folkevalgte i vårt demokratiske lokalstyre har et stort ansvar. Planer og føringer, smått og stort, kortsiktig og langsiktig. Jeg har stor respekt for jobben som legges ned.

Forberedelser, lobbyvirksomhet, innspill, saksgang og vedtak virker uryddig for meg i denne saken. Jeg tror på god dialog om det kortsiktige og langsiktige i saker som denne. Da må man kommunisere, helst både høflig og konstruktivt.

Jeg forvalter Buen, gårdsnummer 292/1, i Gorsetgrenda etter beste evne. Hadde vi vært steil og drevet av kapitalismen, hadde eiendommen vår vært forvaltet på et helt annet vis. Det drives og beites i inn- og utmark og flere hundre år gamle bygg tas vare på. Vi er glade i, og bruker naturen mye. Folk og dyr ferdes på vår eiendom hele året. Med og uten snø, på skiløyper, i pudder og på barmark. Det er ikke bare vårt, det vi forvalter for en liten stund i et langt perspektiv.

Framover skal vi ta viktige valg for heisnære regulerte områder i lia her hjemme. Tankene omkring det er mange, både spennende og krevende. Bærekraft og natur er en selvfølgelig del av prosessen. Økonomi er med i valgene som skal tas. I begge ender av prosessen. Næring og forvaltning av en bitteliten flik av landet vårt.

Endringer, omstillinger og beslutninger i landbruket påvirkes av samfunnsutviklingen forøvrig. Valgene må kjennes riktig, de tas for framtida. Slike valg tror jeg mange odelsberettigede rundt omkring i dagens landbruks-Norge står i, på ulikt vis.

Du beskriver en steil og offensive grunneier som gikk skuffet hjem. Forvirrende og uforutsigbar prosess er etter min mening beskrivelsen. Til dels ufine uttalelser trenger ikke et bærekraftig lokalstyre. Demokratiet vårt trenger engasjement og deltakelse. Jeg tror ikke denne framgangsmåte fører til det.

Vi har i hele denne prosessen hensyntatt alle føringer i Stavåløkka. Det skal vi i fortsettelsen også. Uttalelsene fra fagmiljøene og sektormyndigheter taler for seg selv.

Kommunale planer gir signal om ønsket retning, skal jeg forvalte det jeg har ansvar for på en best mulig måte må føringene og rammefaktorene være forutsigbare og til å stole på.

Jeg har et oppriktig ønske om en prat med deg. Slettes ikke med mål om at du skal skifte standpunkt, Haakon. Jeg tror vi kan være enig om mangt og mye. Jeg tror også at vi kan lære litt av hverandre. En folkevalgt og en grunneier, som begge ser på seg selv som naturforvalter og naturbruker.

Naturen er alles kapital, uavhengig av grunneier eller ei. Det er det som er livsgrunnlaget for oss alle.

Fortsatt god ferie!

Mvh Ingrid Jørstad Braut, Buen 292/1