I 2021 så kunne Norge ha fått en ny rusreform, hadde det ikke vært for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP sine stemmer. Deres stemmer imot Høyre sitt forslag om å innføre en ny rusreform, som kunne ha hjulpet utallige unge og eldre med deres utfordringer med rus.

En reform som kunne forebygget avhengighet og ulike helseplager som vil vare for livet. Nå, to år senere kan vi se hvor tydelig det norske samfunnet trenger denne reformen.

De siste ukene har VG, TV2 og NRK rapportert at bruken av kokain har økt blant ungdom mellom 16 og 30 år. Mange uttrykker seg, og sier det har blitt «kult» å ruse seg. I den årlige spørreundersøkelsen SSB har gjort på vegne av FHI viser tallene at det er 4,7% av de som svarte på spørreundersøkelsen som har brukt kokain det siste året.

For litt siden uttalte influenser Vita Mashdi at: «folk som driver med drugs er tapere» dette sier hun i innlegget sitt, som er en oppfølger av det hun kaller en Snapchat-rant tidligere på dagen.

Mashidi fortsetter med å si dette:

«At man skal bli målt på hvor kul man er på skolen basert for eksempel på hvor mange striper coke du tar, er for meg hårreisende. Jeg kan gledelig være den taper’n som ikke tør å røre coke engang. Heller det, enn å drive med sånt piss, raser hun»

«Så vi må for faen slutte å normalisere DRUGS!!!!!» skriver Mashadi.

Det hun gjør fører til at de som sliter med rusproblemer i større grad velger å ikke vil fortelle om dette, i frykt for å bli uthengt. Samtidig som de allerede lever i frykt for å bli arrestert og kastet i fengsel, med den feilslåtte ruspolitikken som allerede eksisterer.

Dette viser at Norge trenger en ny ruspolitikk som ikke skal gå ut på å fengsle og gi bøter til folk som velger å ruse seg. Istedenfor bør personer som ruser seg på kokain eller andre rusmidler få hjelp gjennom behandling og oppfølging.

Dette vil ikke si at det skal bli legalisert å bruke narkotika. Politiet skal fortsatt kunne avdekke bruk og besittelse. Og de vil jobbe på en forbyggende måte, særlig med ungdom.

For litt siden kunne man lese i NRK Nordland at når de var på besøk på Bodø videregående skole, at elevene der sa at «kanskje unge føler seg presset i å prøve kokain, hasj eller andre rusmidler?».

Personlig så tror jeg dette kan være sant, fordi veldig mange unge føler på presset. Mange føler presset til å prøve ut rus for å passe inn og være «kule». Dette kan være fordi rusundervisningen på de norske skolene er så å si ikke eksisterende. Dette fører til at mange unge ikke lærer seg om bivirkningene av å ruse seg, og hva som kan skje med kroppen dersom man prøver sterkere stoffer.

Dette betyr også at det er viktig at skolen følger med på samfunnsutviklingen og lærer elevene om hvilke bivirkninger de forskjellige illegale narkotiske stoffene kan gi. Samtidig som at skolene følger opp de unge som begynner å ruse seg.

Slik at de fanges opp så tidlig som mulig, sånn at de kan få den hjelpen de trenger. De unge som velger å stå fram skal ikke føle seg redde for å stå fram med rusavhengighet. De skal slippe å være redde for å bli arrestert og kastet i fengsel.

Vi trenger en ny ruspolitikk, og det kjapt.

Daniel Fernando Bekkelien, Unge Høyre Oppdal

Kilder:

Høyre, (2021, 15. juni) Rusomsorg. Høyre.no. Hentet fra: https://hoyre.no/politikk/var-politikk/helse-og-omsorg/rusomsorg/ sist lest 03.05.2023

Østbø, S. (2023, 26. april). Vita Mashadi (31) om kokainbruk: - Det er så forbanna tapersk. VG.no. Hentet fra: https://www.vg.no/rampelys/i/kEyB5k/vita-mashadi-31-om-kokainbruk-det-er-saa-forbanna-tapersk sist lest: 03.05.2023.

Guttormsen, M. E. al., (2023, 9. februar). Økende kokainbruk hos unge voksne:- kanskje noen føler presset? Norsk Rikskringkasting. Hentet fra: https://www.nrk.no/nordland/nye-narkotikatall-fra-fhi_-kokainbruk-hos-unge-voksne-oker-_-cannabis-er-fortsatt-mest-brukt-1.16290392 sist lest 03.05.2023.