Oppdal Hytteforening skriver høring på høring, men blir ikke hørt

Oppdal hytteforening (OHF) ser med forbløffelse over at vårt høringsinnspill til kommunestyremøtet 17.12.21 ikke er vedlagt saken, Skiløypepreparering i Oppdal - Organisering av arbeidet.

Høringsinnspillet kom i god tid, journalført som sagt 6.12. og saklista ble sendt ut 8.12.

Blir vi ikke tatt på alvor?

OHF krever at dette viktige vedlagte høringsinnspillet som vi fritidsinnbyggere blir berørt av, blir lagt fram i kommunestyremøtet, og ettersendes til alle kommunestyremedlemmene snarest.

Vi har i dag har et tydelig definert stamløypenett som ligger i tilknytning til eksisterende hyttefelt og dagens brukere.

I rapporten «Langrennsproduktet i Oppdal i fremtida» står det:

Det mest merkbare er at folks forventninger og krav til løypenettet har økt. Ønskene om at løypene skal prepareres så tidlig som mulig, og helst hver dag gjennom sesongen, er sterke.

Hytteundersøkelsen i 2015 viser at skiløypene blir stadig viktigere. På spørsmål om hva som er viktig for bruken av hytta, kommer preparerte skiløyper som nummer to, etter fjell og naturlandskapet. Samtidig har også betydningen av skiløypenettet for Oppdal som lokalsamfunn, både i nærings-sammenheng og som helsefremmende tiltak blitt tydeligere.

Oppdal Hytteforening stiller seg bak utvalgsleder Tore Aasheim (SV) sitt forslag om ny organisering, der ny stamløypekomite skal bestemme over og definere kommunens stamløypenett. Å flytte stamløypekomiteen ut av kommunestyret og inn i en faglig komité mener Oppdal Hytteforening blir et stort faglig løft.

Nå når saken skal avgjøres i kommunestyret må nå lokalpolitikerne tenke på Oppdal som vinterdestinasjon og hyttekommune. Å profesjonalisere skiløypearbeidet vil gagne ski-Oppdal, som nå begynner å få et ganske frynsete rykte etter alle konfliktene lokalpolitikerne har lagt opp til.

Oppdal Hytteforening frykter at hvis kommunestyret skal bestemme stamløypetilbudet, blir størstedelen av grunneiere i kommunestyret som kan få løyper over sin egen eiendom inhabile eller at vi står i en situasjon der løypenettet endres og prioriteres utfra kommunestyrets medlemmer sine ønsker.

I tillegg til uforutsigbarhet, kan dette få store økonomiske konsekvenser. Dette er det store problemet med modellen som kommunedirektøren har foreslått, mener Oppdal Hytteforening.

Det er svært viktig at de som bidrar til stamløypenettet får eierskap til det. Det er grunneiere, fritidsinnbyggere, næringslivet, innbyggere og kommunen som bidrar her, ikke kommunestyret!

VI har i dag en uholdbar situasjon der fritidsinnbyggerne i Gjevilvassdalen og Skarvannet området må bruke store deler av fritiden sin for å jobbe for skiløyper i eksisterende hyttefelt som vi har forutsatt skulle ha ligget der.

Vi ser også at flere medlemmer etterspør et bedre løypetilbud i Stølen-Fjellskolen området. Disse skiløypene har jo alltid vært endel av det definerte stamløypenettet i Oppdal.

Mens reguleringsarbeidet pågår i Gjevilvassdalen mener OHF at det er bedre uten løyper i dalen, da vi ikke ønsker/trenger en nedre eller øvre trasé. Fritidsinnbyggere føler ikke de blir tatt på alvor og vinterbruken av hyttene har for mange allerede blitt vanskelig i flere år nå.

For tiden er det altfor mange fritidsinnbyggere i Gjevilvassdalen, Skarvannet og i Stølen-området som er sinte og frustrerte over dagens løypesituasjon.

Formålet til Oppdal Hytteforening er å skape det gode hyttelivet, bidra til et forutsigbart og velutviklet fritidstilbud, god folkehelse og bevaring av hyttefreden. Vi fritidsinnbyggere er frustrerte over politikernes manglende fokus på å ivareta våre interesser når det gjelder skiløyper og forutsigbarhet.

Vi legger igjen mellom 400-500 mill. i Oppdal årlig samtidig som skiløypetilbudet stadig reduseres. Våre medlemmer er uten stemmerett i kommunen, men vi er samtidig bevisst på hvilken forbrukermakt dette representerer.

Dette er alvorlig.

Vennlig hilsen styret i Oppdal Hytteforening