I formannskapet sist ble jeg spurt om jeg hadde fått en epost fra Gjevilvassdalen Grunneierforening. Jeg mente at jeg da svarte at jeg ikke hadde fått e-posten direkte, men hadde fått den videresendt. Enten jeg hadde utrykt meg klønete eller om jeg hadde ordlagt meg feil var svaret mitt i alle fall ikke blitt oppfattet slik av lokalavisas journalist.

Jeg var imidlertid så sikker på at jeg hadde uttrykt min befatning til denne e-posten riktig, at jeg morgenen etter da jeg til morgenkaffen leste lokalavisa sin framstilling, kl. 06.05 den 16.2. tok kontakt med redaktøren og mente meg feilsitert.

Hverken redaktøren eller den som hadde stilt spørsmålet hadde oppfattet svaret mitt slik jeg mente det var, men som at jeg ikke hadde sett e-posten.

For å slå dette fast, jeg hadde ikke fått e-posten i første omgang fordi det var en feil i e-postadressen som var ment å være min, men fått den videresendt. Jeg har også svart på e-posten. Så bør i alle fall denne misforståelsen være oppklart.

Svaret på oppfordringen er ellers at hvis partene har tro på sine forslag til løsninger, så er min mening at den beste måten å komme videre på er hverken å kontakte ordføreren eller lokalavisa, men hverandre.

Hvis imidlertid noen ønsker å snakke med ordføreren så tror jeg alle bør ha fått med meg at jeg står til disposisjon.

Når det gjelder å ta initiativ så gjorde jeg det våren 2021 på oppdrag fra kommunestyret, samtidig som vi undersøkte mulighetsrommet for skiløyper på frivillig basis hos partene.

Dette rommet fantes ikke, og det var ingen utspill til løsningsforslag heller, kun en enighet om at hvis denne saken skulle løses så måtte grunneierne bli enige. Der står vi.

Geir Arild Espnes, ordfører i Oppdal