Frihet under ansvar

Her jeg ligger og sitrer etter min fjerde vaksine, skulle jeg ønske at alle andre også fulgte myndighetenes oppfordringer blindt angående vaksinen.

Men jeg har lært meg at det ikke alltid er sammenfall mellom mine ønsker for livet, og realiteten. Heldigvis bor vi i et demokrati, med en sterk rettsstat, og muligheten til å ta frie valg.

Jeg synes derfor at Ivar Bøe fortjener litt honnør for sin åpenhet i OPP i dag om å ikke ta anbefalt vaksine. Dette gjør det mulig for meg å si at han heller er velkommen hjem hit på kaffe, når han er vaksinert. Da det gir meg bedre mulighet til å velge hvem jeg ønsker å omgås med under disse smittebølgene.

Selv om jeg ikke er enig i Bøes valg, eller argumenter for hans valg, er jeg glad for at han til tross har et valg angående sitt eget liv. Hvis det ikke hadde gitt for sterke assosiasjoner til Tyskland på 1940-tallet, så kunne det kanskje vært en tanke å gi ut en pins hvor det står «Vaksine, ellers takk!» på (ment som litt humor), til de som velger å ikke ta vaksine til tross for at de helsemessig har mulighet til å ta den.

Jeg er enig med Ivar Bøe i hans spådom om at alle kommer til å få covid-19 på et eller annet tidspunkt, også meg. Men siden lungene mine nå er så dårlige at jeg var usikker på om jeg kom til å overleve en vanlig forkjølelse i høst, ønsker jeg å utsette Covid frem til kapasiteten på intensivavdelingene er så normale at jeg har større mulighet til å fortsette.

Om ikke for min del så for familien min sin del. Takk til Ivar for åpenheten om eget valg, og ikke minst takk til barnehageansatte, lærere og alle i helsesektoren, som sørger for at ting tross alt går så bra som de gjør.

Takk også til dere som har tatt vaksine, også håper jeg at Ivar og hans meningsfeller kan vurdere å skifte standpunkt.

Godt nyttår og god vaksine.

Med vennlig hilsen

Atomkraftverk på hjul. Insta @bkenth