Rennebu Senterparti ønsker at Rennebu kommune tar i mot flyktninger

Morgenen 24. februar 2022 angrep Russland nabolandet Ukrainia. Med det var det igjen krig i Europa! Ikke siden 2 verdenskrig har vi sett en slik stor krig i vår verdensdel. Norge sammen med nesten samtlige andre land i verden har fordømt handlinga. Ukrainia har i dag 45 millioner innbyggere, og i en slik konflikt vil ukrainere flykte fra de umenneskelige kamphandlingene. Naturlige stedet for ukrainerne er å flykte vestover, og da også mot Norge.

Vi står ovenfor en flyktningestrøm som vil eskalere til det ekstreme om krigen fortsetter. Vi må stå sammen for å unngå en humanitær krise slik at dette ikke ender med en ekstrem flyktningkrise med store lidelser. Disse menneskene skal være med å bygge opp Ukraina igjen. Det er i vår egen verdensdel konflikten skjer og da er det naturlig å kjenne på et særdeles stort ansvar å hjelpe.

Rennebu bør og kan ta i mot flyktninger! Om vi er kreative nok har Rennebu stor kapasitet i denne vanskelige tida.

foto
En gruppe ukrainske flyktninger venter på en buss som kan ta de til togstasjonen i Przemysl i Polen. Foto: Visar Kryeziu / AP

Arbeidet må organiseres godt, og det må gjøres klokt og tenkes helhetlig med tanke på både det psykisk og de fysisk behov til flyktningene. Vi må regne med at noen av flyktningene er traumatisert gjennom krigshandlinger, men også gjennom flukten til Norge.

Løsninger som kan være aktuelle er å innlosjere flyktninger på egnede kommunale bygg som nedlagte skoler, kommunale og private boliger som er ledige. Mulig kan det være viktig og riktig for familier i Rennebu å ta i mot flyktninger i en kortere periode.

Et viktig grep for at flyktningene skal ha det bra med seg selv, og at belastningen ikke blir for stor hos frivilligheten, vertskommune og vertsfamilie, er at flyktningene selv i stor grad aktiviseres til selvhjelp, om det er matlaging, renhold, aktiviteter eller andre nødvendige behov. Men for å komme dit må vi legge til rette for det.

Rennebu har signalisert at vi ønsker å ta imot flyktninger fra krigsherjede landet Ukraina noe som Rennebu Senterparti stiller seg 100% bak, det er bare 80 år siden vi var i samme situasjon!

Hilsen Rennebu Senterparti