- Vi trenger positivitet, humor og trivelige opplevelser. Vi må planlegge, spekulere, glede oss til og se fram til noe