Høyre vil ha en mobbefri og trygg skolehverdag for alle. En trygg skolehverdag gir mer mestring og læring. En god kunnskapsskole for alle sørger for det. Alle barn skal få forutsetninger for å bli akkurat det de vil, uavhengig av klasse, skole eller foreldrenes bakgrunn.

Veldig mye går bra i norsk skole. Etter fire år med Høyre i regjering er elevene mer tilstede i klasserommet, de lærer mer og flere gjennomfører videregående. Men vår ambisjon er at våre barn skal få verdens beste skole. Derfor trenger vi fire nye år med satsning på kunnskap i skolen. Det er Høyre garantisten for.

Vi har innført et nytt regelverk som ansvarliggjør skoler og kommuner i mobbesaker. Vi har også doblet bevilgningene mot mobbing. Og Høyre lokalt fremmet forslag om og fikk vedtatt nulltoleranse mot mobbing i Oppdalsskolen. I neste periode skal vi igjen doble bevilgningene til tiltak mot mobbing og fortsette satsingen på flere helsesøstre i skolen. I Oppdal har vi med bakgrunn i regjeringens satsninger, fått økt ressursene i skolehelsetjenesten og statsminister Erna Solberg besøkte oss tilbake i februar måned, nettopp for å høre om dette.

Vi har tredoblet antall lærere som får etter- og videreutdanning. Syv av ti lærere sier de er blitt bedre lærere som følge av dette, og nesten samtlige som har deltatt på videreutdanningen har gjort endringer i undervisningen sin. Vi har også innført fraværsgrensen, som foreløpig har redusert fraværet i videregående med 40 prosent. Det er viktig, fordi det er stor sammenheng mellom fravær og frafall.

For at alle barn skal ha gode forutsetninger for å bli det de vil, må de lære seg å lese og skrive skikkelig. Det er bedre å lære barn å lese og skrive tidlig, fremfor å reparere senere. Forskning viser at tiltak tidlig i opplæringsløpet har høyere effekt på elevenes mestring og læring, enn tiltak senere i opplæringsløpet. Vi vet i dag at flere og flere får hjelp senere i skoleløpet. Det burde være slik at færre og færre får hjelp senere. Derfor går Høyre vil valg på å rette innsatsen mot de minste barna gjennom tidlig innsats.

Vi vil sørge for at barn får hjelp når de trenger det. Derfor vil vi innføre en plikt til intensivopplæring til barn som sliter og vi vil ha flere lærere fra 1.-4. trinn. Vi vil gi 3000 lærere mer ansvar for å lære barn å lese og skrive tidlig i skoleløpet gjennom lærerspeisalistordningen. De vil få økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive skikkelig. Dette skal bidra til at barna får hjelp når de trenger det.

En god kunnskapsskole løfter alle og er avgjørende for at vi skal ta vare på velferdssamfunnet vårt i fremtiden. Høyre setter alltid kunnskap i skolen først. Det gir muligheter for alle. Vi trenger fire nye år med satsning på kunnskap i skolen.