Oppdal Hytteforening ønsker en fritidsboligundersøkelse i Oppdal kommune velkommen. Det er lenge siden sist kommunen ba om meningen til sine hytte-Oppdalinger. Men vi tror ikke undersøkelsen kommunen nå har sendt vil svare ut formålet om økt innsikt i fritidsinnbyggernes behov.

Vi har fått henvendelser fra flere av våre medlemmer som stiller spørsmålstegn til undersøkelsen etter besvarelse. Vi mener det er problematisk at denne undersøkelsen skal danne grunnlaget for kommunenes framtidige planlegging og videreutvikling, noe vi vil underbygge nedenfor.

Undersøkelsens legitimitet

Undersøkelsen er sendt ut som en åpen link uten noen begrensning hverken på målgruppe eller videresendelse. Det er ikke krav til identitetssjekk, det er heller ikke kontroll på hvor mange ganger en respondent har besvart undersøkelsen. Det er fritt for hvem som helst å svare, og de kan svare så mange ganger de vil.

Det mener vi i Oppdal Hytteforening svekker undersøkelsen og datagrunnlagets legitimitet.

Er Oppdal kommune interessert i brukernes behov og ønsker?

Etter å ha besvart undersøkelsen finner vi det rimelig å spørre om Oppdal kommune egentlig ønsker å høre brukernes meninger? Majoriteten av spørsmålene bærer preg av å være spørsmål knyttet til rapportering og demografi.

Av totalt 40 spørsmål var det kun 1 – ett - som henvender seg til brukeren for å få vite hva som er viktig for hytte-Oppdalingen? Her hadde Oppdal kommune en gyllen mulighet til å få økt innsikt i hva fritidsinnbyggerne er opptatt av, men denne undersøkelsen framstår mer som en «selvangivelse» enn en brukerundersøkelse, noe vi mener ytterligere svekker legitimitet og relevans.

Tvetydige spørsmål som krever tolkning av respondenten og kan gi et usikkert datagrunnlag

Det er til sammen 18 spørsmål knyttet til rapportering om lokalt forbruk og tilfredshet. Men hva vil en bruker legge i vurderingen av tilfredshet? Kvalitet i tjenestene? Tilgjengelighet i tjenestene? Det er et bredt spekter av tjenester brukeren skal ta stilling til, alt fra alpinanlegg, klatrehall, kulturhus, leie av kontorplasser til taxitjenester.

Men stampløypenettet i kommunen er derimot ikke med for brukernes evaluering?

I forrige hytteundersøkelse var det et massivt signal fra hytte-Oppdalingene at stamløypenettet var det viktigste tilbudet for deres tilfredshet. Det er heller ikke lagt til rette for at brukeren kan legge inn en åpen kommentar i slutten av undersøkelsen. Er Oppdal kommune redd for hva brukerne skal svare?

Påstander som kan feiltolkes

I siste del av undersøkelsen skal brukerne ta stilling til tre påstander som vi mener kan feiltolkes og dermed misbrukes. Dette gjelder særlig knyttet til en påstand som seinere kan tas til inntekt for at brukerne er positiv til fortetting av hyttefelt: «Vi må satse på å bygge tettere, fremfor spredt bygging av fritidsboliger».

Dersom en respondent svarer seg enig her, i kontekst av at nye hyttefelt bør være basert på tett bygging, vil dette da tas til inntekt for at respondenten også er positiv til fortetting av eksisterende hyttefelt?

Oppdal Hytteforening mener det er svært uheldig om besvarelsene blir tolket i strid med respondentens reelle mening.

Hvorfor er ikke stamløypenettet og skiløypekonflikten tatt med i undersøkelsen?

Hytte-Oppdalingene ga tydelig beskjed i hytteundersøkelsen i 2015: «Stamløypenettet er viktigst for vår bruk av hytta». Alle i kommunen har vært preget skiløypekonflikten i Gjevilvassdalen og den har vært ute både i nasjonale og regionale media. I denne undersøkelsen er spørsmål knyttet til stamløypenettet og konflikten helt fraværende.

Brukeren får spørsmål om bruken av hytta er endret på grunn av Corona, men ikke på grunn av skiløypekonflikten?

Vi har hørt fra flere av våre medlemmer at bruken av hytta er endret eller betydelig endret på grunn av denne konflikten. Vi synes det er svært problematisk at kommunen har unnlatt å inkludere både stamløypenettet og skiløypekonflikten i undersøkelsen. Igjen er det et betimelig spørsmål om kommunen reelt ønsker brukernes mening? At dette temaet er unnlatt mener vi er såpass graverende for undersøkelsens integritet at det er nødvendig at den må erstattes med en ny.

Vi anerkjenner at det er vanskelig å utarbeide en undersøkelse av en kvalitet som dekker alle eventualiteter, men her mener vi det er såpass store avvik at vi anser det som nødvendig å utarbeide en ny undersøkelse. Vi vil utfordre Oppdal kommune til å utarbeide en undersøkelse som viser større interesse i å få innsikt i hva fritidsinnbyggeren har av behov og ønsker for det gode hyttelivet på Oppdal!

Vennlig hilsen Oppdal Hytteforening, en organisasjon for fritidsinnbyggere og hytteforeninger i Oppdal