Bidrar etterpåklokskap til en kunnskapsbasert utvikling?

foto