Vitnett AS har vært gjennom en sterk vekst de siste åra - en vekst som er skapt av de ansatte og kundene. NEAS har som industriell eier bidratt til veksten med sin kapital.

Vi kjenner NEAS og NTE som solide industrielle aktører i Midt-Norge, de driver virksomhet i grenselandet mellom Telecom – og Energi.

Det er i disse fagområdene vi ønsker å jobbe, på vegne av våre ca 5.000 kunder.

Kundene er det viktigste for Vitnetts ansatte!

De er betalere, grunneiere, samarbeidspartnere og de stiller krav til oss. Om salgsprisen blir alt for høy skal investeringen hentes inn igjen - da blir kundene taperne. Vi i Vitnett kan ikke akseptere en slik situasjon.

Gjennom media har vi blitt informert om HomeNets interesse for Vitnett. De har ikke, slik som NEAS og NTE, involvert oss som ansatte. Samtidig skriver HomeNet at de er avhengig av oss ansatte.

Det er krevende tider for oss. Stor vekst de siste åra har gitt høyt arbeidspress, også på de ansattes fritid. I tillegg skaper eierprosessen stor usikkerhet i vår arbeidshverdag. Et Vitnett uten dyktige medarbeidere har ingen verdi - verken for HomeNet eller for Oppdal kommune.

Vitnetts ansatte ønsker et eierskap sterkt forankret i Midt-Norge.

På vegne av Vitnetts kunder og ansatte oppfordrer vi Oppdal kommune å være sitt ansvar bevisst.

Ikke ødelegg Vitnett!

Ansatte i Vitnett