Da er det vel på tide at Nye Veier får utvidet sin portefølje til også å omfatte ny, tidsriktig og sikker E6 fra Åshuset til Dombås.

Denne «reststrekningen» på hovedfartsåren mellom Trondheim og Oslo ble uforståelig nok utelatt i NTP 2022-2033, til tross for at E6 gjennom Drivdalen er av de mest ulykkesutsatte veistrekningene med tragisk mange dødsulykker og trafikkskadde.

I tillegg ser vi nå enda et eksempel på ras og steinsprang som gjør ferdsel på dagens E6 til «farefull ferd for liv og helse», det er vel ingenting som tyder på at det vil bli færre ras i framtida grunnet nedbør og erosjon.

Her må store deler av ny E6 legges i tunnel for å unngå alle rasutsatte strekninger.

Nå får vår nye «distrikts-regjering» sørge for at ord blir til handling og bevilger nødvendige midler til Nye Veier slik at ny E6 gjennom Oppdal får sammenhengende og tidsriktig standard.

Ola Vammervold