Det er ikke alltid slik at de som roper høyest, er de som trenger hjelp mest. Da Høyre kom til makten i 2013 var det viktig for oss å gi en stemme nettopp til de som ikke blir hørt.

Dette er grunnen til at Høyre gjeninnførte «den gylne regelen». Den sier at pasienter innen rus og psykiatri skal prioriteres i helsetjenesten. Pasienter innen rus og psykiatri ble også de første til å få rett til fritt behandlingsvalg. Dette var en styrking av disse brukernes rettigheter, som Ap vil fjerne. En rettighet som gjør at flere kan benytte seg av private helsetilbud, på det offentliges regning. Det er jo ikke slik at det er viktig om behandleren er offentlig eller privat. Det som er viktig er at man får hjelp når man trenger det.

God psykisk helse er viktig for god livskvalitet. Derfor må innsatsen settes inn tidligst mulig, før problemene vokser seg for store. Da er det viktig at de tjenestene som er nær deg styrkes. Derfor har Høyre sørget for en historisk styrking av skolehelsetjenesten. I stedet for å møte en lukket dør, får flere nå hjelp og mulighet til å treffe helsesøster. For at folk skal få gode tjenester der de bor, trengs det kompetanse der de bor. Mange kommuner har ikke fått på plass denne viktige tjenesten, derfor ønsker å Høyre å lovfeste krav om at alle kommuner skal ha psykolog.

Høyre setter pasienten først, ikke systemet. Slik skaper vi pasientenes helsetjeneste.