Ved å betale litt meir for ein kopp kaffe, kan du faktisk hjelpa til med å avskaffe vald mot kvinner