Nye tanker om Nye Veier, send takk til regjeringen