Åpent brev til landbruksminister Sandra Borch

Vi pelsdyrbønder har gjennomlevd mye. Likevel kom det som et enormt sjokk da Landbruksdirektoratet helt ut av det blå sa opp kontrakten med Norsk landbrukstakst (NLT) om taksering av anlegga våre.

Alt vi eier og alle verdiene våre blei gitt bort i «morgengave» under regjeringsforhandlingene på Jeløya for snart fem år sida. At en slik grov politisk hestehandel i det hele tatt er lovlig i et sivilisert land, er umulig for oss pelsdyrbønder å forstå.

Det er nesten like vanskelig å forstå hvorfor Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og FIRE landbruksministre stikker så mange kjepper i hjulene for at pelsdyrbøndene ikke skal få erstatninga vi har krav på.

Avtalen med NLT ble inngått etter to anbudsrunder. NLT ble valgt på grunn av sin solide kompetanse, framgangsmåte og erfaring i å taksere landbrukseiendom. Før direktoratet rakk å avlyse takseringa hadde mange av oss oppdrettere takstmenn på garden. Alle som fikk besøk meldte om svært grundige og nøyaktige befaringer fra dyktige takstmenn. Flere takstmenn oppga at de denne gangen gikk ekstra grundig til verks, fordi de veit at takstene kanskje må forsvares i skjønnsretten dersom det blir uenighet mellom Staten og oppdretteren om erstatninga.

Så vidt vi veit har ikke Landbruksdirektoratet gitt noen konkret grunn for oppsigelsen av NLT. Kun diffuse påstander om at takstene ikke var egna til å gi en individuell erstatning, og påstått inhabilitet ved at Norsk landbruksrådgivning (NLR) har vært involvert i å lage grunnlaget for takstene

 Og her er vi ved poenget og spørsmålet flere og flere stiller seg nå - hva er fakta i saken?

 Fakta må nå på bordet, og det må du landbruksminister Sandra Borch bidra til framfor å tåkelegge saken, seinest i Stortingets spørretime sist onsdag, ved å si at du ikke har vært inne i saken men nå sørger for at bøndene, nok en gang, skal få utbetalt forskudd. Forskudd er vel og bra, men for mange av oss er disse forskudda kun egna til å betjene renter og forsikring. Erstatninga forvitrer for alle med gjeld på anlegga sine.

At direktoratet mener at NLT, som ble valgt på grunn av at de er det fremste fagmiljøet i Norge for å verdsette bøndenes verdier, plutselig ikke har kompetanse til å sette individuelle takster på anleggene, står ikke til truende. Og at Norsk Landbruksrådgivning (NLR) blir brukt for å beregne byggekostnader som takstmann trenger for å gjøre beregningene sine, kan da vel heller ikke være noen overraskelse for et direktorat som skal kjenne norsk landbruk. Det er jo nettopp det NLR er eksperter på.

NLT får sånn vi oppfatter det verken forklart hvilke feil de hadde gjort, eller muligheten til å rette dem opp. Det skjer jo at vi gjør feil, noen og enhver, men feil kan da rettes opp! Landbruksdirektoratet setter jo landets fremste eksperter på takst og verdsetting til side uten å gi verken NLT eller oss pelsdyroppdrettere ei truverdig forklaring.

Det krever ikke mye fantasi for å se for seg hva som er det egentlige motivet her. Saken er allerede blitt et stort samtaletema blant både takstfolk og i landbruket ellers, og alle peker på det som for oss og andre er det åpenbare – sier de opp avtalen fordi «noen» synes at takstene er for høye? Vi og mange med oss trur at Landbruksdirektoratets oppsigelse kun handler om nettopp det – dette blir for dyrt.

Igjen blir det rykter og spekulasjoner, men så si oss hva som er rett da, Sandra.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dessverre er det nå din opptreden i Stortinget, Sandra, som framstår aller mest uforståelig. Du velger ikke å svare på hva problemet egentlig er med NLT. Du sier at du er opptatt av riktig erstatningsutmåling. Ja, hva ellers?!!! Det er vi alle opptatt av. Men akkurat nå virker det som du ikke er åpen for at “ditt eget” direktorat kan ha gjort en feil. Du gir direktoratet beskjed om å sette i gang med midlertidige forskuddsutbetalinger, men vil ikke gi dem beskjed om åpenhet om hvorfor NLT ble gitt avskjed på grått papir. For oss pelsdyrbønder, er den endelige erstatningssummen viktigere enn et midlertidig forskudd. Tru det eller ei, selv om forskudd også selvfølgelig er viktig for mange.

Sandra - du MÅ rydde opp. Vi setter større pris enn du aner på Senterpartiet sin mangeårige kamp for oss pelsdyrbønder - først for å forhindre lovforbud mot næringa, og så for full erstatning til oss pelsdyrbønder. Dere er ikke skyld i forbudet på noe som helst slags vis, men nå er det du og Sp som eier denne saka. Alt landbruk i Norge og vi pelsdyrbønder settes i en uholdbar situasjon om verdsettinga av våre verdier ikke skal kunne gjøres av dem som virkelig sitter på ekspertisen. Tilliten til direktoratet er borte, både hos bønder og vi vil også anta hos takstfolk. Få fakta på bordet, Sandra og forklar hvorfor landets fremste eksperter innen landbruk og takst ikke lenger er kvalifisert til å gjøre jobben de er eksperter på å gjøre. Vi har fremdeles tillit til at du og Senterpartiet på deres vakt i landbruksdepartementet står støtt i å gjøre det som er riktig.

Hilsen tre dypt fortvila pelsdyrbønder

Jan Ove Horpestad, Klepp og medlem av Senterpartiet

Øystein Storholm, Oppdal og medlem av Senterpartiet

Kristian Aasen, Ringsaker og medlem av Senterpartiet