Refererer til lokalavisen OPP den 7. mars 2023.03.07 der kommunen ber løypeforeninga i Gjevilvassdalen om å slutte å tilrettelegge alternative skiløyper i stedet for på veien. Jeg mener at det må være greit at alternative muligheter finnes der, før beslutninger tas .

Jeg tolker dette slik, at kommunen ikke vil ha disse alternativer til stede ved beslutning. Dette vil favorisere veiløype, og konflikten vil vedvare i mange år framover. Dette er etter min mening en konflikt som burde ha vært mellom grunneiere, uten at kommunen har lagt seg på den ene sides part, med hjelp av advokater og tapt i rettsaker, og til og med i Høyesterett. Har stridighetene gått bare mellom grunneiere, har det neppe vært noen sak i dag, og skiløypene har trolig fungert utmerket. Og masse penger i kommunekassa kunne vært spart til andre veltrengende formål.

Jeg ser at kommunen argumenterer med å ta ned konfliktnivået ved å stoppe alternative løyper. Men Haakon Nordseth kan fortsette med sine skyggelapper og argumentere for bare veiløype. Denne her gangen med også bruke en handikappet som argument. Om du tar av deg skyggelappene herr Nordseth, så vil jeg tro at en brøytet Gjevilvassvei kan bringe de som har behov til Osen og en suveren skiløype etter strandkanten. Jeg har selv en sykdom, og kan dessverre ikke gå på ski for tiden. Mitt alternativ er å reise til Sverige for å benytte meg av scooter, for å få naturopplevelser. Vi er mange som er i denne situasjonen i Norge. Så jeg spør deg, hva gjør du for disse gruppene? Eller er det bare av egeninteresse du ivrer for veiløype i Gjevilvassdalen?

For min del spiller det ingen rolle om løypa er på vei eller utenom, man blir bare så inderlig lei av at hver gang man åpner OPP, er det innlegg om bråket om Gjevilvassløypa. Tror alle lesere vet hva herr Nordseth mener. Han har snart fast spalte der. (Dagens Nordseth) Det må da være hyggeligere ting å skrive om, fra den vakre bygda. Finner det også litt underlig at Nordseth kommenterer et annet innlegg, på samme side, i samme avis. Er det samarbeid?

Ser også i samme avis at Oppdal ønsker flere leger; Hvem vil til en kranglebygd?

Dette er min mening, og jeg vet mange andres også.

Oddmund Morken

Oppdal 7. mars 2023