Til grunneiere og politikerne i Oppdal kommune.

Nok en vinter uten skiløype i Gjevillvassdalen.

Som fritidsinnbyggere vil jeg sterkt beklage den konflikten som nå har oppstått med hensyn til skiløypetilbudet i Gjevillvassdalen. Det har nå gått to vintersesonger uten skikkelig løypetilbud, og det ser ikke bedre ut for kommende vinter heller.

Dette har ført til stor frustrasjon og fortvilelse blant både fastboende og hyttefolk, samt mange andre som har hatt stor glede av skiløypa i Gjevillvassdalen.

Ansvarliggjørelse

Grunneierne som av ulike årsaker vil brøyte veien, og det politiske flertallet i kommunen, har nå nærmest skapt en uløselig konflikt. At grunneiere kjemper for sine rettigheter, er en sak man må akseptere, vi lever tross alt i en rettsstat, selv om det som har skjedd i det siste nok utfordrer denne påstanden.

Det politiske flertallet, som normalt sett skal representere folkeviljen, gjør de virkelig det, er de bare maktesløse, eller enda verre: Er de helt i lomma på noen få grunneiere? Er det uformelle maktkonstellasjoner som styrer og bestemmer?

Vi fritidsinnbyggere føler oss svikta. Spesielt når vi ser den den endimensjonale og bastante holdningen de fronter for å hindre skiløype på Gjevilvassveien.

Skiløypa i Gjevillvassdalen er selve juvelen med hensyn til vinteraktiviteter for alle som har hytter i, eller i tilknytning til dalen. Mange har nettopp valgt denne beliggenheten pga. løypetilbudet, som nå er tatt fra oss. Hytteeierne er nok en vinter utestengt fra løypenett i dalen. Og de har også mistet tilgang til resten av løypenettet i Oppdal. Det er stor forskjell å spenne på seg skiene utenfor hytta vs. å kjøre flere mil til f.eks. Grøtsetra eller Storlidalen.

Løypenett og parkeringsplasser der er heller ikke dimensjonert for det økte presset som oppstår når det ikke lenger er skiløyper i Gjevillvassdalen.

Et paradoks

Samtlige politiske partier ønsker at det skal være skiløype i Gjevillvassdalen. «Brøyterne» vil ha skiløype, men ikke langs veien. De andre grunneierne vil også ha løype, men på veien. Her må man heller ikke glemme Oppdals befolkning, samt flere tusen fritidsinnbyggere. Alle vil ha denne fantastiske skiløypa. Da er det utrolig hvis ikke Oppdal klarer å legge til rette for dette.

Hytteeiere er frustrerte og føler «lurt» av Oppdal kommune. Omdømmet til kommunen ligger på et lavmål med alt dette fører med seg.

Finn en løsning nå

Jeg vil på det mest innstendige oppfordre både grunneiere og politikere om å finne en løsning, slik at vi kan få en skiløype i dalen denne vinteren. Noen må sikkert sluke noen kameler i prosessen - det får så være.

Men velger man en pragmatisk tilnærming med mål om å få til skiløype, noe som alle parter etter sigende ønsker, så er dette en god start. Man bør også være tydelig på at en midlertidig løype inneværende sesong, ikke skal gi føringer for fremtidig løype.

Reguleringsprosessen om hvor det endelige løypenettet skal ligge bør få gå sin gang, men vi har ikke råd til å vente i flere år på å få tilgang til en skiløype fra Osen og innover dalen.

Skiløype fra Osen og inn til Reskrysset

Hvorfor ikke prøve å frigjøre denne strekningen til løype i vinter? Det er vel temmelig omforent at løype der utenom veien pr. dato ikke er mulig å få til.

Hvis man da også kunne bli enige om løypelegging fra Reset til Grøtsetra, samt inn til Gjevilvasshytta, på eller utenom vei inneværende sesong, så hadde mye vært vunnet. Dette sett i relasjon til at å finne en endelig løsning i løypekonflikten i Gjevillvassdalen, vil ta mange år med flere runder i rettssystemet.

Det har vi ikke råd til å vente på.

Det er også et paradoks at vi må kjøre ut av Gjevillvassdalen for å benytte skispora i Oppdal. Gjevillvassdalen er blitt «Den forbudte dal».

Legg godviljen til for å finne en løsning for kommende skisesong, og gjerne for flere sesonger også. Dette gjelder mer enn bare en skiløype. Det gjelder folkehelse, næringsliv, Oppdals fremtid som en troverdig vinterdestinasjon, og ikke minst Oppdals omdømme i forhold til fritidsinnbyggerne, som dere er så sterkt avhengige av.

Legg godviljen til, ta samfunnsansvar, finn en løsning for kommende vinter – og gjør det nå!

Asbjørn Dypbukt, hytteinnbygger