Våren er kommet og det kribler litt ekstra i kroppen for å dra fram sykkelen eller gå. Men vent nå litt, hvordan skal vi få til det?

Fagerhaug sentrum er kanskje kommunens hardest belastede strekning. Her ligger husene tett inntil E6. Og trafikken blir aldri mindre, den blir bare større og større. Med en registrert ÅDT (årsdøgnstrafikk 2024) på 4300 biler i døgnet(!) blir du ikke akkurat beroliget. På samme tid for 10 år siden lå tallet på 2780 biler i døgnet. Er det noen som klarer å se for seg akkurat hvor ille det føles?

Du tenker kanskje - men dere har jo ingen skole. Og det er riktig det. men vi har BARN! Og vi har veikro/bensinstasjon og barnehage! Vi har BEHOV for gang - og sykkelvei!

Nasjonal Transportplan som nylig er lagt ut sa ingenting om utvikling på Fagerhaug. Alle de store planene om at E6 skal flyttes ut av Fagerhaug blir det kanskje ikke noe av? Men hva skjer med trafikksikkerheten for oss som bor her da?

Kretsen Fagerhaug og Gisna har jobbet og kjempet for gang og sykkelvei i snart 46 år, så tiden flyr og lite har skjedd. Primus motor den gangen var blant annet Mary Olsen. Hun er fortsatt ivrig med og kjemper for trygg trafikk i grenda. Den gangen hun begynte med dette hadde hun også skolebarn og ville få fram tryggheten for barna. Om vi ikke lykkes kan fraflytting dessverre bli aktuelt til syvende og sist.

Vi som bor på Fagerhaug har en sterk forventning om at trafikksikkerhetstiltak igangsettes nå. Hvis ikke statlige myndigheter vil prioritere oss så må ihvertfall vår egen kommune gjøre det!

Vi håper å få ny dialog møte med Oppdal kommune og Statens Vegvesen for å finne en løsning.

Hilsen Andor Sæther

Talsmann for Fagerhaug og Gisna