En av fire elever gjennomfører ikke skolen. Arbeiderpartiet mener en av årsakene er at det er blitt for lite praktisk læring i skolen. Skolen må allerede fra første trinn forberede elevene på alle utdanningsmuligheter, også yrkesfag.

Vi må styrke den praktiske delen av barneskolen. Å få prøve seg i praktiske ferdigheter hjemme er ikke lenger like vanlig som før, og færre barn har i dag foreldre som er fagarbeidere. Derfor er det mange som ikke har kjennskap til hva yrkesfag er eller om de liker eller har talent for praktisk arbeid. Elever med gode praktiske ferdigheter må også få tilbakemelding om at de er skolevinnere.

En annen årsak til at elever ikke fullfører skolen, er at de ikke fikk med seg de grunnleggende ferdighetene lese, skrive og regne de første skoleårene. Skal flere elever bli sett og beherske de grunnleggende ferdighetene, trenger vi en ekstra innsats de første skoleårene. Arbeiderpartiet vil derfor ansette 2000 flere lærere i 1.-4. trinn - i tillegg til de 1000 ekstra lærerne som trengs i grunnskolen for å møte elevtallsveksten.

Mange elever vil også beherske de teoretiske fagene bedre når læringen blir mer praktisk. Ingen vel bevart pianolærer ville ha forlangt at du skulle kunne alle notene FØR du fikk begynne å spille på pianoet. Slik må det også være med matematikken. Praktisk læring vil gjøre det lettere å forstå behovet for å kunne matte, og dermed øke både motivasjonen og ferdighetene i faget.

Arbeiderpartiet vil derfor innføre den praktiske skolesekken. Den skal sikre at alle elever får prøve seg i praktiske ferdigheter og lære av fagfolk som formidler glede og stolthet over eget fag. Gjennom den praktiske skolesekken kan vi la elevene få bli kjent med ulike fag og yrker, og få et grunnlag for å selv velge om de velge yrkesfag

Da Ap satt i regjering innførte vi den kulturelle skolesekken, der elever får møte kunst og kultur og besøke kulturinstitusjoner. Den har vært en suksess. Vi mener det må være like naturlig at elever besøker en byggeplass, et sykehjem eller en restaurant som et museum.

Kommunene må tilpasse innholdet til sitt lokale arbeidsliv, med besøk hos de næringene og fagfolkene som er viktig for deres kommune. I tillegg skal skolemyndighetene bidra med å systematisere gode, konkrete opplegg som kan tas i bruk over hele landet.

Norsk skole er en god skole, men vi må aldri slutte å gjøre den bedre. Dette valget er et vegvalg. Om du er usikker på om eller hva du skal stemme: - La tvilen komme framtida til gode, stem for barna. Stem for en bedre skole. Stem Arbeiderpartiet.