Gjensidig tillit er grunnlaget for håndtering av en krisesituasjon

foto