Jeg viser til avisinnlegg fra AP, SP og V før påske.

SP sier vi må vente å se om vi skal omdisponere midler. Når vi vet hvilke utfordringer kommunen står ovenfor blir jeg ganske frustrert på innbyggernes/velgernes vegne.

Handlingsplanene skal ikke opp før i juni, men vi må begynne å gjøre noe med dette nå!! Noen behov som «brenner» må vi ta utenom handlingsplanen.

AP kommer med forslag om legeutredning, noe vi selvfølgelig støtter fullt ut. Venstres forslag om strakstiltak for å skaffe flere leger før sommerferien er også meget konstruktivt.

foto
Kommunestyrerepresentant for SV, Ingvild Vikan. Foto: Arkiv

Utfordringene og de økende behov står i kø:

Fastlegekrisen:

Hvis vi som politikere ikke tar grep, får vi stå med  mangelfull dekning av leger i sommer. Påska var meget travel ifølge legene. Bygda har mange flere innbyggere sommerstid, og snart kommer det 140 nye fra Ukraina.

«Hold dere friske om sommer folkens!»

Sykehjemmet og hjemmetjenesten:

Sliter med for lav grunnbemanninga. Under ferieavviklinga må det leies inn vikarer. Det stiller større krav til faste ansatte. Det må opprettes flere faste stillinger og lønna til helsearbeideren må opp!

Det nytter ikke å tilby fin natur og gode ord.

Det er allerede mange leger og sykepleiere som har fått jobb i andre kommuner som tilbyr langt bedre lønn og arbeidsforhold. Det er vanskelig å skaffe vikarer for leger og sykepleiere. Dette må vi ta tak i. Vi kan ikke risikere å miste flere fagfolk.

Skoler og barnehager:

I kommuneplanen står det at barn og opplæring er høgt prioritert. Da må vi lage vi en enda bedre skole. Skolen trenger  flere voksne på elev/barnehagebarn. Den pedagogiske ressursen i barnehager må økes. Budsjettet er så trangt at det ofte ikke er rom for å leie inn vikarer. 1-åringene i barnehagene trenger flere ressurser.

Det er store digitale utgifter og skolene ligger godt an i den digitale utviklingen, men mangler penger til lærebøker etter ny læreplan. Og de fleste skjermer og tavler må fornyes p.g.a alder og slitasje. Elevrådet måtte gå tiggerrunde for å få sponset heiskort slik at alle kunne delta.

Spørsmålet er om kommunen skal drives som privat bedrift med størst mulig overskudd i sparegrisen, eller om vi skal yte tjenester i tråd med økende behov til innbyggerne?

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd, sant eller usant?

Ingvild Vikan,

Oppdal SV