Klimakonferansen i Glasgow er det viktigste klimakonferansen i vår tid. Vi har dårlig tid, og vi må kutte utslippene fortere enn noen gang. Klima- og naturkrisa krever nå radikale politikere med radikale ideer, dessverre sender Norge en delegasjon uten ambisjoner og handlingsvilje. Vi skulle få en ny kurs, en ny kurs i klimapolitikken, en ny kurs for landet. Det var det de rødgrønne lovet oss i valget. Vi skulle kutte utslippene raskere, bedre og vi skulle vise at vi kunne lede an i kampen mot klimakrisa.

Alt virker så fint når man skal sanke velgere, men når de tøffe prioriteringene kommer, legger de, de fine ordene i en skuff og tar de opp igjen når velgerne forsvinner. Det har de gjort hver gang de har styrt, og har vi kommet lengre? Nei!

Den nye Ap/Sp-regjeringa kommer til Glasgow med 14 milliarder kroner i klimabistand. Ja, det er bra, men hva med de faktisk store utslippene vi må kutte? Ap gikk hardt ut i valgkampen og sa vi skulle kutte 55% av våre utslipp fram mot 2030. Det er bra og viktig, men vi når ikke målene hvis vi skal følge politikken til den nye regjeringen.

Den nye regjeringen vil ikke gjøre endringer i oljepolitikken, de vil ikke gjøre det dyrere å forurense, snarere tvert imot, overforbruket skal ikke gjøres noe med, så hva kommer vi med? Verden skal halvere utslippene innen 8 år, det er to stortingsperioder! Vi har veldig dårlig tid.

Statsminister Jonas Gahr Støre framstår som en svak og lite kompromissløs statsleder i kampen for en forandring, og hvis han virkelig har lovet sine barnebarn å gjøre noe med denne store krisen, hvorfor gjøre han ikke de store endringene vi trenger.

Jeg opplever en regjering uten handlingskraft. De skyver den store oppgaven over på verdens fattigste, som kommer til å måtte betale for den klimapolitikken vi i vesten fører. Norge har tjent seg styrtrike på å eksportere og skape klimaendringer. Vi kan ikke bare late som at vi ikke kan ta vår del av ansvaret. Hvis Støre og co virkelig har mål om å kutte 55% av utslippene, så hadde han jo allerede ved første dag som statsminister startet arbeidet. Han kommer ikke unna at vi må redusere oljeutvinningen for å kutte 55% av utslippene, uansett hvor mye han og arbeiderpartiet kommer til å bortforklare det.

I Glasgow kommer Jonas og co til å møte på andre statsleder som ikke vil forandre, som ikke vil være med på denne omstillingen og som ikke vil kutte utslipp. Da trenger vi en statsminister som står på krava og som tør å prioritere klima, miljø og natur først, ikke profitt.

Kampen for forandring kommer ikke av seg selv, den kjempes fram, la oss håpe Jonas og Norge tar kampen! Ola Vollan, Fylkesleder Trøndelag Grønn Ungdom