Enten du bor på Aker brygge, eller i ei skakk trønderlån på Fagerhaug er du avhengig av de - bøndene våre. Matsikkerheten i landet vårt er alles ansvar - ikke bare de som forbereder våronna og er sent og tidlig i fjøs.

Bøndenes budskap er utvetydig - Vil dere fortsatt bo i ei matproduserende bygd omkranset av et vakkert kulturlandskap - Gjør noe !

Hva leverer egentlig Oppdalslandbruket utover mandelpotet, pinnekjøtt, ull, mjølk, saftige biffer og møkklukt om våren?

De leverer et av landets flotteste kulturlandskap - Det er derfor vi er ei attraktiv bygd å bo og være gjest i .

De leverer tre andre arbeidsplasser i tillegg til sin egen - året rundt

De leverer verdens laveste antibiotikaresistens - noe helsevesenet sparer milliarder på i året og er takknemlig for hver eneste dag.

De sikrer det bosettingsmønsteret vi er så avhengige av i et land delt på kryss og tvers av fjorder, daler og uregjerlig grunnfjell.

De leverer dyrevelferd i verdensklasse. Med dyr på utmarksbeite henter de ut verdier av lyngrabber og stritt grass for over 20 millioner i året - Noe vi tar som en selvfølge hver gang vi henter yoghurten i kjøleskapet, eller går utålmodig rundt og kjenner fårikållukta fylle huset.

De leverer lokal matsikkerhet hele året, enten nordvesten herjer eller sola steiker.

De er ryggraden i dugnadsarbeid i skianlegg, kunstgressbaner og andre arenaer for unga våre.

De leverer faktisk det limet som gjør at lokalsamfunnet vårt ikke rakner - så enkelt er det !

Hva kan vi andre, som slipper å prakkes med forhøstere, strie kviger og høye driftsutgifter bidra med?

Vi må alle kompromissløst og uten unntak kjøpe norsk, og så kortreist mat som mulig.

Vi må som kommune ha dårlig samvittighet om vi ikke i kantiner, skoler og omsorgstjeneste gjør det samme

Vi må som kommune bidra til å øke utmarksbeitetilskuddet ytterligere

Vi må som kommune bidra med ressurser og hjelp fra landbruksavdelingen slik at landbruket når klimamålene sine, og klimakalkulatorene må tilpasses hvert enkelt bruk.

Vi må i konsesjonssaker prioritere de som vil drive - og ikke bare bo på bruket

Vi må i konsesjonssaker bruke priskontrollen som et aktivt verktøy for å lette inngangen i landbruket.

Vi må som kommune se på landbruket som en ressurs i omsorg og oppvekst, og bruke penger å utvikle dette tilbudet ( «Inn på tunet»)

Vi må definere landbruksarealer fra fulldyrka jord og helt ned til godt beite som opptatt til matproduksjon i alle plan og byggesaker.

Vi må som politikere stå samlet for å få ned kapitalkostnadene i landbruket. Et lån til et hyttepalass med jacuzzi skal ikke ha 40% lavere rente enn et lån til et løsdriftsfjøs i Drivdalen. Slik er det i dag.

For å få til dette må alle vi lokalpolitikere stå sammen i ryggen på alle næringers mor - det allsidige fjellandbruket vårt. Vi må høres helt ned på Løvebakken. Vi i Venstre utfordrer dere 22 andre i kommunestyret til å være med på et felles opprop.

Hansken er kastet !

Hilsen et oppriktig bekymret Oppdal Venstre

Elisabeth Hals

Ingrid Husdal Dørum

Iver Vammervold

Haakon Nordseth

Åshild Megarden