Er «hyttefolket» med i dimensjoneringen av helsetjenesten i Oppdal?