Ja takk begge deler - for tredje og siste gang!

Vi kan ikke annet enn å se ut som et spørsmålstegn når vi leser Lønsetbonden Kenneth Jamtseter sin åpenbare misnøye med oss i Venstre.

Ikke noe politisk parti har vært tydeligere i å forsvare et pressa landbruk i Oppdal, enn oss i Venstre. Ingen har vært mer klar på at kombinasjonen av et robust beitelandbruk og reindrift er framtida.

Det at vi nå også strekker ut ei hånd til den sørsamiske næringa og kulturen må tåles. Vi må ikke glemme den historia oppdalssamfunnet har i behandlingen av denne delen av befolkningen vår.

Vi tror det nå er på sin plass å minne deg og dine kollegaer på noen klare meldinger fra Venstre i debattrommet de siste årene.

«Nå får bøndene våre en liten pustepause, uten rundballpressing, slått og lamming i tillegg til fjøs. Derfor er det viktig å bruke tida godt i vinter til å legge en slagplan som ivaretar framtida til alle næringers mor - landbruket i bygda vår. Det er nemlig nå kommuneplanens samfunnsdel behandles. Der bør landbruket og alt med inngrep i det få en stor plass.» sitat slutt

«De bruker arbeidshverdagen sin til å opprettholde matsikkerheten vår. De har gjennom århundrer med beite og hardt arbeid levert det kulturlandskapet alle er så glade i. De sørger for et sunt bosettingsmønster med levende grender i lokalsamfunnene våre. De forvandler det fornybare beite vårt til trygg og smakfull mat. De sørger for et utall sikre og gode arbeidsplasser utenfor egen gard. De ivaretar en svært viktig del av naturmangfoldet vårt. De er rett og slett uunnværlige - bøndene våre.» sitat slutt

«Jeg er kompromissløs på at jeg ønsker en kombinasjon av et robust fjellandbruk og reindrift inn i framtida. Beiteressursene i høyfjellet sommer og vinter ivaretas på en elegant måte av reindrifta og tradisjonell beitenæring i et unikt samvirke.» sitat slutt

«Det er ingen konkurranse mellom reindrifta og tradisjonelt landbruk.Det er faktisk så dårlige rammebetingelser for begge næringer, at de må stå skulder ved skulder, skal de greie å trygge matfatet vårt inn i framtida. Vi andre må forstå alvoret, og bidra til at de greier det.» Sitat slutt.

Kenneth, landbruket fortjener like mye støtte som reindrifta - og har vel egentlig fått det fra oss i Venstre - hvis du leser det som står over.

Det er ingen konflikt mellom dagens reindrift og landbruket, men det må faktisk tåles at vi i Venstre sammen med mange andre støtter denne delen av beitenæringa også. Den samiske reindrifta står faktisk i et utfordringsbilde, hvor grunneierne rundt Trollheimen er en del av løsningen. Du er en av de grunneierne.

Vi velger å avslutte med et sitat fra gratulasjonsinnlegget vårt i OPP den 6 februar.

«Vi er skråsikre på at naturen har plass for begge deler. Vi er også like sikre på at de to næringene må møte fremtida skulder ved skulder. Da er dialog og respekt helt avgjørende.» sitat slutt

Vi i Venstre håper med dette at vi kan konsentrere oss om å bedre rammevilkårene for landbruket, enten det foregår med rein i snøføyka i høyfjellet, eller med ei vanskelig kalving på lørdagskvelden i et fjøs i Storlidalen.

Til slutt - Fortsatt , ja takk - begge deler

Hilsen oss i Venstre