2022 har vært de manglende avgjørelsene og det sendrektige byråkratiets år

foto