Initiativtakerne og ordfører Welander kan ville det, og ønske det så mye de orker, men det kommer ikke til å bli noen grensejustering mellom Oppdal og Rennebu. Blir det noe justering i det hele tatt, er det fordi noen gir etter eller ser lyset og Oppdal og Rennebu blir én kommune.

For det første jobber tida mot en grensejustering. Dessuten, sinnet og frustrasjonen etter skolenedleggelsen begynner å gi seg. Rennebu barne- og ungdomsskole er på god vei til å bevise at det slett ikke er så ille å la ungene reise til Berkåk. Det meldes om godt arbeidsmiljø og fornøyde unger, og det er det vanskelig å argumentere imot.

Mange av dem som skrev under på lista for en grensejustering forteller at de trodde de skrev under på noe annet; om nye samtaler med Oppdal, klagebrev til kommunestyret etc. og andre innrømmer at de skrev under bare for å få initiativtakerne ut av huset. Det å drive en for aggressiv kampanje har også en bakside; og med slike tilbakemeldinger mister bunken med underskrifter litt av tyngden.

En grensejustering er kompliserte saker. Hvor skal den nye grensa gå? Her er det ennå ikke lagt fram konkrete forslag. Hvem eier eiendommene som blir berørt? Her må myndighetene vurdere tids- og pengebruk opp mot samfunnsnytten en justering kan produsere.

Det at fylkesmannen oppfordrer de to kommunen til fortsatt å snakke sammen er et tydelig hint om at en grensejustering ikke prioriteres der i gården. Og dersom departementet mot alle odds skulle tilrå en justering framfor sammenslåing, så vil det kunne utløse et ras av lignende saker over hele landet – og det vil myndighetene for enhver pris unngå.

En annen ting er at kraftig irritasjon til tross, det å gå i bresjen for at Rennebu skal rives i stykker som kommune er det svært få som vil stå for, noe som også mildner kampviljen.

Vi tror at myndighetene lener seg på det faktum at det er lokalvalg om to år. Fram til da er det tid nok til å skru og endre på rammebetingelsene for små kommuner, slik at flere ser skriften på veggen og stemmer på politikere og partier deretter.

Men på den annen side så er det jo vanskelig å spå om framtiden og iherdige og viljesterke innsetinger.