«En ekte gladdag for en viktig del av lokalsamfunnet vårt»

Høyesterett samlet seg i storkammer for å veie samenes nærings og kulturrettigheter opp mot vindkraftutbygginga på Fosen.

En enstemmig Høyesterett bestående av 11 sindige dommere bekreftet at vi ikke kan skalte og valte med livsgrunnlaget og kulturarven til en så viktig del av vår egen befolkning - hver gang vi finner det passende økonomisk og politisk.

Hadde denne dommen sett dagens lys før anleggsstart av det svært omstridte vindmølleprosjektet på Fosen, hadde det aldri blitt realisert. Dette er rett og slett skremmende !

Når Høyesterett velger å samles i storkammer er det alvor - Det var det også. Det var snakk om livsgrunnlaget og kulturarven til en viktig del av sambygdingene våre, samene.

Dette var virkelig på tide. Vi har til tider herset til det uansvarlige med den delen av befolkningen vår. Samene som har så utrolig mye å lære oss om varsom og respektfull bruk av natur til matproduksjon.

Denne dommen kommer til å sette en ny standard for hvordan vi håndterer samenes rettigheter i enhver reguleringsplan som berører deres interesser fram i tid.

En dom som i klartekst inkluderer samene som en viktig del av det laget som vi kaller lokalsamfunnet vårt. De er ikke lenger en gruppe som vi bare lytter til når det passer oss.

Gratulerer til det forsiktige fjellfolket vårt. Dette var rett og slett på tide !

Hilsen oss i Oppdal Venstre