Åpent brev til ordfører Geir Arild Espnes:

Oppdal må ta imot flyktninger med funksjonsnedsettelser

Personer med funksjonsnedsettelser er spesielt sårbare i krise- og konfliktsituasjoner. De har økt risiko for å bli utsatt for vold og overgrep, lider oftere av mangel på nødhjelp og risikerer å bli forlatt av sine nærmeste. De som flykter kan i tillegg risikere å miste nødvendige hjelpemidler og ikke få tilgang på viktige medisiner, noe som kan få alvorlige konsekvenser. I katastrofesituasjoner er dødeligheten for personer med funksjonsnedsettelser to til fire ganger høyere enn for funksjonsfriske.

I Ukraina er det registrert 2,7 millioner personer med funksjonsnedsettelser. Det er all grunn til å tro at mange av disse nå befinner seg i en vanskelig situasjon, enten de er på flukt eller befinner seg i utsatte områder.

FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelser slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gis beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner som væpnede konflikter.

Råd for personer med funksjonsnedsettelser i Oppdal oppfordrer Oppdal kommune til å ta sin del av dette ansvaret, og si seg villig til å ta imot flyktninger med funksjonsnedsettelser.

Vennlig hilsen

Råd for personer med funksjonsnedsettelser

v/ nestleder Signe Kari Gulaker Vognild og leder Ingrid Husdal Dørum