Etter enda flere steinsprang og ulykker er det vel på høy tid at veimyndighetene nå tar ansvar og sørger for at det blir bygd ny og tidsriktig E6 gjennom Drivdalen.

Og da holder det ikke med mindre utbedringer - her må det ny motorvei til, og med store strekninger i tunnel. Møteulykkene må unngås dersom 0-visjonen om drepte og skadde i trafikken skal oppnås.

Jeg registrerer at det for tiden fremmes forslag fra noen politikere om å redusere standarden på deler av ny E6 gjennom Trøndelag. Dette er å "spare seg til fant» og vil føre til at tidsriktig vei likevel må bygges om noen år.  Totalsummen vil bli mye større og i tillegg vil det føre til at 0-visjonen ikke oppnås.

Det er også veldig dårlig distriktspolitikk at hovedfartsåren fra Trondheim til Oslo har usammenhengende og stykkevis veldig dårlig standard.

Jeg forventer at ansvarlige politikere «tar tak» og sørger for at det blir bedre vei og mindre drepte og skadde i trafikken.

Ola Vammervold