Det hevdes, blant annet gjennom oppslag i avisa OPP, at fallviltgruppa i Rennebu sa opp på dagen. Det stemmer ikke.

Fallviltgruppa mottok 24.01.22 kontraktforslag, da fikk vi tilbud om timelønn med kvelds- og nattillegg. Det var ingen vaktgodtgjørelse med i denne avtalen, så vi ba om et møte med fagansvarlig i kommunen.

Vi ønsker å synliggjøre at det koster en del å ha sånne oppdrag. Vi er avhengige av å ha godkjent hund, bare det koster om lag 9.500 kroner per år. I tillegg er vi avhengig av våpen, belysning, bekledning, trening av hund og skytetrening, noe som til sammen medfører store kostnader for den enkelte.

Fallviltgruppa hadde møte med fagansvarlig skog og utmark Ada Aas Skjerve den 31. januar 2022 på kommunehuset ang. drift av fallviltgruppa. Her la vi frem krav om vaktgodtgjørelse på kroner 4000 per vaktuke 24/7.

foto
Det stilles krav til både hundehold, våpen og bekledning for å kunne håndtere oppgavene som Vidar Engen og de andre i fallviltgruppa i Rennebu hittil har utført for Rennebu kommune. Foto: Privat

21.mars 2022 kom forslag om en ny avtale fra Rennebu kommune. Her er lønnsvilkårene som i det første tilbudet, med tillegg på kroner 4000 i utstyrsgodtgjørelse per år.

Dagen etter, 22. mars, svarte fallviltgruppa på denne avtalen. Vi mener at tilbudet kun gagnet arbeidsgiver, da flere fra fallviltgruppa kunne ende opp med en årslønn på kroner 0,- og utstyrsgodtgjørelse på 4000 kroner. Hver mann i fallviltgruppa ville med en slik avtale måtte «låse» seg til 9 – 10 uker, helger og helligdager i året uten å motta vaktgodtgjørelse for disse ukene om de ikke ble utkalt i «sin» vaktuke.

Dette tilbudet ble fallviltgruppa enstemmig enige om å ikke akseptere.

Fallviltgruppa gir derfor beskjed om at de ikke ønsker ansettelse i Rennebu kommune fra 1. april 2022 om ikke arbeidet blir godtgjort. Fallviltgruppa synes det er synd at kommunen ikke setter mer pris på arbeidet som gjøres i fallviltgruppa, for her er det snakk om skadde og syke dyr med store lidelser. 25. mars fikk fallviltgruppa mail om at fagansvarlig Aas Skjerve, avdelingsleder landbruk, skog og miljø Evy Ann Ulfsnes, ordfører Ola Øie og Per Arild Torsen fra formannskapet ønsket å ha et møte med oss 30. mars 2022. Vidar Engen fra fallviltgruppa deltok på møtet.

Engen informerte de oppmøtte om hvilke forpliktelser og kompetanse fallviltgruppa må ha for å utføre jobben og oppdragene de gjør for Rennebu kommune.

Etter møtet ble Aas Skjerve, Ulfsnes og Engen enige om at fallviltgruppa tok på seg vakt med 4000 kroner i godtgjørelse per uke inntil en avklaring på saken ville komme i formannskapet den 19. april.

I møtet gikk formannskapet enstemmig imot kravet, og gikk i stedet inn for et vedtak med godtgjørelse på 1000 kroner per uke.

Klokka 08.00 den 20. april 2022 ble vakttelefonen satt over til Aas Skjerve, da det ikke forelå enighet om vaktgodtgjørelse og heller ingen arbeidsavtale med Rennebu kommune.

Vi beklager sterkt hendelsene i helgen hvor to dyr ble utsatt for unødvendige lidelser. Vi beklager også at dyra ble kassert i stedet for at de ble foredlet til mat, noe som utgjør mange tusen kroner.

Vi i fallviltgruppa ønsker ingen heksejakt verken på kommune eller enkeltpersoner, men tyr til dette skrittet for å rettferdiggjøre våre krav.

Fallviltgruppa i Rennebu