Søknadstallene til yrkesfagene innenfor bygg og anlegg går ned, skriver OPP i en artikkel 7.mars. Dette er synd, og beklagelig, for fagarbeidere er ettertraktet og etterspurt.

Rektor Torkil Svorkmo Lundberg peker på at brems i aktiviteten kan påvirke ungdommens valg. Det tror jeg dessverre han har rett i.

Noen eksempler på tydelige bremsespor er at:

  • flomproblematikken i sentrum ikke er løst.

  • sentrumsprosjektet fremstår som en maktkamp politikere og administrasjon imellom.

  • forutsigbarhet omkring skiløype i Gjevilvassdalen er fremdeles under utredning.

  • fritidsbefolkningen får mye av skylden i en pågående legekrise.

  • Kommune-budsjettene er strammere, på tross av mindreforbruk tidligere år.

  • det ble ingen ny elevkantine.

  • utredning av ny ungdomsskole er satt på vent.

  • i tillegg til generelle uttalelser og signaler om at nå skal vi bremse opp.

Heldigvis kommer det flere boligtomter, men dessverre flere år senere enn hva behovet tilsier. Når jeg flyttet hit i 2017, var det nesten ingen sentrumsnære kommunale tomter, da heller.

En enkel meningsmåling i OPP, som viser et ønske om mindre hyttebygging, tas imot av politikere som fremtidens fasit. Hva som ligger bak ønske om mindre hyttebygging, har ingen gitt oss svaret på. Jeg ønsker i den forbindelse å påpeke at begrepet bærekraft inneholder så mye mer enn naturvern. Økonomisk- og sosial-bærekraft skal også ivaretas gjennom det grønne skiftet alle skal ta del i. Den pågående besøksstrategien vil forhåpentligvis gi oss mange momenter, innspill og god innsikt. Sammen kan vi peke ut veien videre for Oppdal.

Denne bremsen som nå signaliseres, direkte eller indirekte, har ødeleggende ringvirkninger.

Ville SIVA bygd Oppdal Innovasjonssenter i 2024? Hva med Biltema? Ville Coop bygget ut Domus? Og om elevene vil søke seg til bygg og anlegg, det har vi allerede fått svaret på.

Byggebransjen har en jobb å gjøre for å rekruttere flere fagarbeidere. Vi er ikke gode nok på å selge oss inn som en attraktiv, trygg og spennende arbeidsplass, med mange muligheter. Det har vært gode år i Oppdal, og kanskje trenger vi en vekker for å brette opp ermene, vi også.

Men hva med rekruttering innenfor helsearbeiderfaget, som sliter enda mer med lave søknadstall. Hvem skal brette opp ermene og rekruttere disse?

Leder i ONF Bygg og Anlegg

Vennlig hilsen

Henrik Vågen