Åpent brev til kommunedirektøren og ordføreren i Oppdal

Tidenes lengste lærerstreik ble avbrutt med tvungen lønnsnemd 27. september i fjor. I nesten 5 mnd har landets lærer trodd og håpet på fornuft og positive nyheter for framtidas skole.

Landets lærere i skoler og barnehager fikk sist fredag beskjed om at nemda støtter arbeidsgiverne og gir dem fullt gjennomslag. Det betyr at kommunene totalt sparer 850 millioner kroner. – Dette er kynisk maktbruk fra KS, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Samtidig som kommunene sparer millioner blir lærerne straffet ekstra hardt for å bruke sin rett til å streike. – KS og nemda sørger for å frata lærerne nesten et halvt års lønnsøkning ved å sette senest mulig virkningsdato for fjorårets lønnstillegg. KS kunne valgt å stå ved sitt tilbud fra prosessen med mekler om virkningsdato fra 1. juni, sier Handal.

Vil Oppdal kommune likevel vurdere å betale ut lønnsøkningen med en annen virkningsdato til lærerne i de streikende organisasjonene?

KS representerer alle landets kommuner i lønnsforhandlingene med organisasjonene som representerer de kommunale ansatte. KS opptrer med mandat fra alle landets kommuner.

Etter vårens lønnsoppgjør med påfølgende streik kom det tydelig fram hvilke utfordringer skoleverket står ovenfor. Søknaden til lærerstudiene går ned. Flere lærere slutter i jobben sin. Stadig flere barn og ungdom får undervisning av personell uten godkjent lærerutdanning, og utfordringene toppes av at landets lærere har sakket akterut i lønnsutviklingen 6 år på rad. Alt dette bør bekymre skoleeierne og arbeidsgiverne!

Akkurat nå føler landets lærere at de ikke verdsettes av sin egen arbeidsgiver. KS representerer også Oppdal kommune. Oppdal kommune ledes av kommunedirektøren, og våre egne lokalpolitikere gir føringer til administrasjonen i kommunen. Utdanningsforbundet Oppdal representerer 300 lærere i skole og barnehage. Vi ønsker å formidle at temperaturen er rimelig høy og frustrasjonen stor.

Utdanningsforbundet Oppdal vil derfor stille noen spørsmål til kommunedirektøren og ordføreren i Oppdal:

  • Hvilke innspill har Oppdal kommune gitt til KS i forkant av lønnsforhandlingene i 2022 og 2023?

  • Hvor mye sparer Oppdal kommune på at virkningsdatoen for lønnsøkningen settes nesten 5 måneder senere enn utgangspunktet?

  • Hva vil Oppdal kommune bruke disse sparte midlene til?

  • Vil Oppdal kommune likevel vurdere å betale ut lønnsøkningen med en annen virkningsdato til lærerne i de streikende organisasjonene?

  • Tror rådmannen og ordføreren at det i framtida er grunn til å være bekymret for å ikke være en attraktiv arbeidsgiver for lærere i skole og barnehage?

Vi imøteser en fruktbar dialog om framtidas skole.

Oppdal 17. februar 2023

Med hilsen styret i Utdanningsforbundet Oppdal