Som en siste hilsen fra avgått regjering har vi nå hatt sak om SIVA på bordet i fylkestingssalen. Høyreregjeringen ønsket å legge ned SIVA slik vi kjenner det i dag. Når det vi trenger er økt innovasjonstakt og vekst i industrien, er det merkelig fra forrige regjering å gå inn for å svekke virkemiddelapparatet.

Vår nye regjering er tydelig på at den vil gå i annen retning, nemlig gjennom en styrking av SIVA og virkemiddelapparatet, ikke svekkelse. En styrking av fylkeskommunens rolle i distrikts- og regionalpolitikken. En styrking av Innovasjon Norges mandat knyttet til næringsutvikling i distriktene. Det er jeg glad for.

SIVA er og har vært en særdeles viktig motor for næringsutvikling, spesielt ute i distriktene hvor den kompenserer for markedssvikten og bidrar gjennom både eierskap og tiltak i næringshager og inkubatorer. Å skissere en løsning hvor Innovasjon Norge overtar for SIVA er feil, Innovasjon Norge og SIVA er komplementære krefter. Du slår ikke i spiker med et skrujern. Du må ha riktig verktøy som passer til enhver tids gjeldende oppdrag.

Vi går inn i framtida uten nok fagfolk, i ei ny tid med flere eldre enn unge, i ei tid som krever kraftige klimatiltak og vi må omstille oss som samfunn. Dette er altså ikke tida for å kutte i regionale utviklingsmidler, det er ikke tida for å kutte i overføringene til Innovasjon Norge eller svekke, splitte eller legge ned SIVA.

Næringsutvikling og omstilling i hele landet krever handlekraft og et sterkt virkemiddelapparat. Det krever at staten er hands-on og videreutvikler i en tett dialog og partnerskap med bedrifter, tillitsvalgte, kommuner og fylker.

Jeg husker ei tid da regionale utviklingsmidler sto som egen post i kommunebudsjettene, den tida omtales i kulturminneplaner nå og ikke i kommunenes strategiske næringsplaner. Jeg husker de åra vi fordelte regionale utviklingsmidler til regionrådene. Den tida er også forbi. Fra fylkeskommunen har vi brukt stadig mer fra egne fond for å opprettholde trykket på næringsutvikling, etablering og omstilling. Mer fra egne fond er ensbetydende med lavere statlige overføringer reelt og sett opp imot behovet. En svekkelse av Siva på toppen av dette går ikke opp. Da skaper vi A- og B-lag, A- og B-regioner i landet vårt.

Saken kommer tilbake, med en ny kurs. Den må jo det. Det ser jeg fram til!

Marit Bjerkås

Trøndelag Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe