Hvem skal betale for gildet?

Vitnett er åpenbart en verdifull bedrift. Takket være et etterspurt produkt, en fremtidsorientert ledelse og dyktige ansatte. Men ingen tror vel for alvor at noen betaler 85 millioner kroner for halve selskapet uten å få noen igjen for det? Som kunde i selskapet og innbygger i Oppdal, ville jeg ikke solgt resten av selskapet i det hele tatt! Verdien vil bare øke i tiden framover. Fibernett vil sammen med strøm trolig være to av de mest etterspurte produktene i årene framover.

Enhver kjøper av aksjer for 85 millioner kroner vil selvfølgelig ha en avkastning på sine investeringer! Hvis vi beskjedent sier at aksjonærene ønsker en avkastning på 5 prosent, utgjør det over 4,2 millioner i året. Og mye vil ha mer. Der pengene rår! Og med en tilnærmet monopolsituasjon i markedet, skulle det ikke forundre meg om prisene på tjenestene etter hvert vil øke. Kanskje kraftig. Og at det er vi som innbyggere i Oppdal som til syvende og sist må betale gildet! Eller kan jeg ta feil?