Til folk i alle aldre har jeg levert levert blå timer og utrolig glid

Skiløypa i Gjevilvassdalen Foto: Arkiv