Skytterhuset er et signalbygg for bygda som det burde være motiv for å ta vare på

foto