Utrolig at denne trappa får så mye negativ oppmerksomhet før oppstart

Turstien opp Allmannberget har vært populær siden den ble åpnet i 2008. Nå planlegges det en skifertrapp opp framsiden av fjellet. Foto: Morgan Frelsøy