Styreleder Ingvill Dalseg i Norsk kulturskoleråd hevder i OPP at regjeringen og SV har inngått et SFO-forlik «uten innhold». Det stemmer ikke.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har blitt enige om å innføre 12 timer gratis skolefritidsordning i uken for alle førsteklassinger fra 1. august. Reformen koster 1,4 milliarder kroner og vil gjøre at skolefritidsordningen for første gang i historien blir en gratis, ordinær del av barneskolen. På denne måten får alle barn å leke, lære og være i aktivitet sammen uten at foreldres lommebok skal legge begrensinger på hva som er mulig.

Det er ikke slik at regjeringen ikke har noen forventninger om innhold og kvalitet i skolefritidsordningen. Både i Hurdalsplattformen og i budsjettforliket ligger det føringer om at kvaliteten må utvikles, og regjeringen har også satt av egne midler til dette.

Samtidig gir vi klar beskjed til kommunene om at de må bruke skolefritidsordningen til å gi barna gode opplevelser, fysisk aktivitet og kulturelt innhold. Mange kommuner har i dag et godt samarbeid med kulturskolen og andre kunst- og kulturaktører om innholdet i SFO. Andre samarbeider med idrettslag og foreninger. Det er også gode eksempler på hvordan temaer elevene har møtt i skoletiden følges opp gjennom aktiviteter i skolefritidsordningen. Mulighetene er mange, og jeg synes det er bra at Dalseg og Norsk kulturskoleråd vil være med på å forme fremtidens skolefritidsordning.

Vårt mål er et historisk løft for skolefritidsordningen i denne stortingsperioden, og gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger er en god start. Det følger opp våre løfter om å styrke fellesskolen og om å kutte i avgiftene til vanlige folk. Men det er også ett av mange grep vi tar for å redusere de sosiale forskjellene som har vokst seg store etter åtte år med Høyre-regjering. Norge skal være et land med små forskjeller, høy tillit og muligheter for alle, uavhengig hvor du bor eller hvor god råd du har.

Halvard Hølleland (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet