Alt for krevende å sikre Allmannberget mot steinsprang

foto