Alt for krevende å sikre Allmannberget mot steinsprang

Denne steinblokka på rundt 650 kilo løsnet trolig fra topp-området på Almannberget, raste 300 meter ned i lia før den ble liggende på stien der det er planer om å bygge sherpatrapp. Foto: Privat