De bruker arbeidshverdagen sin til å opprettholde matsikkerheten vår. De har gjennom århundrer med beite og hardt arbeid levert det kulturlandskapet alle er så glade i. De sørger for et sunt bosettingsmønster med levende grender i lokalsamfunnene våre. De forvandler det fornybare beitet vårt til trygg og smakfull mat. De sørger for et utall sikre og gode arbeidsplasser utenfor egen gard. De ivaretar en svært viktig del av naturmangfoldet vårt. De er rett og slett uunnværlige - bøndene våre.

Aldri har ropet om hjelp vært klarere fra landbruket vårt enn nå. Kunstgjødselpriser, energi- og dieselpriser, investeringskostnader og mye mer har tatt et skikkelig kvelertak på ei næring vi innerst inne vet må overleve både oss og framtida.

Den usikkerheten som nå preger landbrukshverdagen kan ikke vi ansvarlige politikere sitte og se på lenger.

Vi i Venstre har prøvd før, og prøver igjen. Skal vi få noen slagkraft i disse ulvetider for landbruket må alle politiske partier og grupperinger stå samlet skulder ved skulder. Selv om det ikke ser slik ut i dag - med en meter snø - kommer våronna om få uker.

Vi må få på plass lokale tiltak, og presse frem sentrale grep nå. Det greier ingen av oss alene. Herved inviterer vi alle våre politikerkollegaer og bøndene selv til å møtes umiddelbart over påske for å ta tak. Vi kan rett og slett ikke vente og se lenger. Dette berører ikke bare landbruket, det angår hver og en i hele det langstrakte landet vårt.

Med håp om snarlig felles innsats.

Oss i Oppdal Venstre

Elisabeth Hals

Ingrid Husdal Dørum

Haakon Nordseth