I lørdagens avis skriver vi om hvordan Oppdal og Rennebu mister det statlige skattekontoret i løpet av noen måneder, samt at Rennebu lensmannskontor blir luket bort fra kartet gjennom den nye politireformen.

I Rennebu jobbet tidligere ordfører Ola T. Lånke og flere andre politikere hardt for å beholde lensmannskontoret. Når det gjelder skattekontoret som nå forsvinner har vi ikke registrert særlig aktivitet fra de lokalt folkevalgte.

At det har vært en såkalt lukket prosess betyr jo ikke at ordføreren og andre skal sitte med hendene i fanget og la det skje sånn uten videre. Her er det snakk om statlige arbeidsplasser som forsvinner fra Distrikts-Norge, sysselsetting og skatteinntekter som bare forsvinner.

Her burde våre folkevalgte ha stått på litt hardere. Om ikke annet for å vise ovenfor sine velgere at de i alle fall prøver. Én ting er at dagens arbeidsplasser forsvinner, men dersom vi hadde klart å beholde skattekontoret så hadde Oppdal og Rennebu mest sannsynlig blitt tilført flere arbeidsplasser.

De kontorene som blir igjen må jo nødvendigvis styrkes, og selv om det ikke er snakk om et stort direktorat med massevis av arbeidsplasser, så gir én, to og kanskje tre nye arbeidsplasser mye for små kommuner som Oppdal og Rennebu.

Våre lokale politikere har sovet i timen, ikke bare ordføreren, men hele gjengen. De har vært klar over at en prosess har vært på gang – sentraliseringsprosesser ser jo ut til å være en viktig del av den sittende regjeringens mantra – så endringene bør ikke komme som noe sjokk. Det å sikre arbeidsplasser og til og med legge forholdene til rette for en økning av antall arbeidsplasser – er en av de viktigste oppgavene våre kommunestyrerepresentanter har.

I Tynset gjorde i alle fall ordføreren et forsøk. Hun er ikke sikker på hva som gjorde utslaget for at Tynset får beholde skattekontoret, men skal man vinne i lotto så bør man i alle fall kjøpe en kupong; sjansen for å vinne er liten, men dersom man ikke prøver oppnår man heller ikke resultater.