Styrket seg under pandemien

Jan Perry Lund og Dagfinn Vold i munter passiar i det nye miljøhyttefeltet på Nerskogen. Foto: Per Ole Aalberg