Hvorfor ikke leve opp til visjonen «Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd»?

Oppdal Hytteforening ønsker ikke å være en «kamporganisasjon for skiløyper/fortetting» eller en «syteforening». Egentlig burde vi vært overflødig.

Vi representerer alle fritidsinnbyggerne som har investert i å bruke fritiden sin på Oppdal, og vi ønsker å oppnå samme «visjon» som kommunen. Hvorfor må vi da bruke fritiden vår til å kjempe for det gode hyttelivet i fjellbygda?

Formålet til Oppdal Hytteforening (OHF) er å skape det gode hyttelivet, bidra til et forutsigbart og velutviklet fritidstilbud, god folkehelse og bevaring av hyttefreden. OHF skal være opptatt av å ivareta naturen vi kom hit for. Det er ikke bare hytta som skal arves, men naturen også.

Gang på gang formidler vi hva fritidsinnbyggerne etterlyser for at Oppdals visjon skal bli troverdig for fritidsinnbyggerne. Hvor i alle dager er næringsforeningen eller næringspartiet Høyre, spør mange fritidsinnbyggere?

Alle som driver med “forretningsutvikling” vet jo at produktet må utvikles, og dekke kundens behov hvis det skal bli en suksess. Er det bare eiendomsskatten vår dere er ute etter, så bli nok aldri Oppdals visjon sann for oss.

Besøksstrategi og ny hytteundersøkelse vil nok ikke gi noen flere overraskende resultater, enn tidligere undersøkelser. Oppdal kommune fikk tydelig tilbakemelding fra sine fritidsbeboere i sin hytteundersøkelse i 2015:

"Det er avgjørende at skiløypa i Gjevilvassdalen består og ikke brøytes!". Fritidsinnbyggere er frustrerte over politikernes manglende fokus på å ivareta våre interesser i saken. Vi legger igjen mellom 400-500 mill. i Oppdal årlig, samtidig som skiløypetilbudet stadig reduseres.

Hva er egentlig vitsen med undersøkelser hvis man ikke hører på respondentene?

Mange kloke hoder har belyst problemene som Oppdal står ovenfor med meninger etter meninger i OPP. Slik som det utrolig kloke innlegget til Julie killingberg «I skyggen av oppdalssola» i 2021”.

Bestem dere for å leve opp til deres visjon, ellers er den helt verdiløs.

Oppdal trenger et bedre omdømme

I 2022 fikk NTNU omdømmeprisen takket være at alle involverte ved universitetet jobber sammen for visjonen «Kunnskap for en bedre verden».

Et godt omdømme er en konsekvens av at virksomheten leverer i tråd med forventningene – og klarer å skape de gode relasjonene til gruppene med størst betydning for virksomhetens suksess, sier kommunikasjonsbyrået Apeland.

Sammen med merkevarebygging, gir et godt omdømme konkurransekraft. For å lykkes med dette, må alle aktører jobbe for samme visjon. Å krangle om en skiløype i 20 år, i Oppdals viktigste friluftsområde, gir ikke et godt omdømme.

Ikke blir Oppdal ei særlig attraktiv fjellbygd ved å brøyte bort Midt-Norges flotteste skiløype heller.

Nå har vi kommet til et punkt der de fleste har gitt opp kampene/kranglingen på Oppdal og blitt helt apatiske. Det kan sammenlignes ungdommens apatiske holdning til miljøkampen. Hver enkelt klarer ikke å redde verden alene. Det er politikernes ansvar å styre oss i riktig retning.

Oppdal får nok ikke omdømmeprisen i 2023.

Redusert løypetilbud

Nedskalering av skiløyper er kritisk for omdømme og for nok besøksdøgn på hytta. Politikere, dere har påtatt dere et ansvar da dere la til rette for så mange hytter i kommunen. Preparerte skiløyper blir stadig viktigere for hytteeiere. Stamløypenettet vi hadde da vi kjøpte hytte her er så å si forsvunnet.

I Gjevilvassdalen er stamløypenettet helt borte, og mange hytteeiere føler seg lurt. Vi trenger rett og slett å få det gode gamle flotte stamløypenettet med tilknytningsløyper fra hyttene våre tilbake. Hva skal vi gjøre på hytta uten skiløyper?

Nå som vintrene har blitt kortere trenger vi flere skiløyper på vei i bilfritt miljø. Da kan naturen nytes i fred og ro, og skisesongen forlenges/dobles med to måneder (skiløyper i juleferien). Akkurat slik som vi har det hjemme i Bymarka naturreservat.

I Trondheim har vi allerede lagt bak oss to måneder av skisesongen, takket være skiløyper på skogsbilveiene. Gi oss et godt vintertilbud, så får vi brukt hytta mer hele året. Det kan det bli butikk av. En tom Gjevilvassdal har allerede gitt Oppdal et inntektstap på 107 mill. (prognose fra 2018).

Oppdal Hytteforening har gang på gang fortalt hva vi etterlyser. Fritidsinnbyggerne bidrar til bygdas vekst og velferd i alle næringer, og det skulle bare mangle at vi får tilbake vintertilbudet vi har mistet. Å ha hytte i Gjevilvassdalen med vanskelig tilgang til egen eiendom, og veiløypa som passet for alle generasjoner, er ikke særlig attraktivt.

Flere har allerede solgt eller tenker å selge hytta si.

Hvis Oppdal ikke trenger å gjøre tiltak for å få nok besøkende, må de være i en særstilling. Det har faktisk ingen andre hyttekommuner råd til i dag.

Vennlig hilsen

Oppdal Hytteforening,

en organisasjon for fritidsinnbyggere og hytteforeninger i Oppdal