Midt på kaldeste vinteren dukker den opp hvert eneste år, nasjonaldagen til de fjellfarende sambygdingene våre - samene. Sjette februar skal vi feire den mest nøysomme og bærekraftige delen av landbruket vårt, og folkene i og rundt den. Det gjør vi med stolthet og glede.

Samene har på en varsom måte forvaltet og foredlet fjellbeitet vårt i nærmere 2000 år. Når jomfru Maria etter skriften tilbrakte julenatta høygravid i ei lita løe, fartet sambygdingene våre rundt med reinen sin i vinterkalde Trollheimen. De balanserte på en knivsegg i svært krevende natur, hvor de små familieflokkene skulle overleve sammen med reinshopen sin.

2000 år senere er de fortsatt her, i vår alles kjære frodige og grønne Trollheimen. Samene har brukt den så kjærlig og nennsomt, at den fortsatt fremstår som tilnærmet urørt nå i 2021. Vi andre som har prøvd å «tilpasse naturen rundt oss», har nok et og annet å lære av de som har «måttet tilpasse seg naturen rundt seg». Sannheten begynner nok å sige innover oss andre også, om enn noe sent.

Hvem hadde trodd det var mulig å drive beitenæring i -20 grader celsius og stiv kuling, 1200 meter over havet. Jo, det er mulig, men da må du ha kunnskapen, nøysomheten og kulturen i blodet. Det har fjellfolket vårt - samene. Alle vi andre har et tungt ansvar hvilende på skuldrene våre. Vi må ikke forbruke så mye natur at vi tar fra de muligheten. Jeg og mange med oss er utrolig glade for at selveste Høyesterett mener det samme, med den ferske «Fosen-dommen» sin.

Her i Oppdal går tradisjonelt beitebruk med sau og storfe hånd i hånd med reindrifta. De utfyller hverandre på en elegant måte i utnyttelsen av beiteressursene i fjellet. De driver flott og fornybar bruk av den irrgrønne Trollheimen vår. Det som er den store trusselen for denne symbiosen av reindrift og sauenæring, er varig forbruk av arealene. Vi er rett og slett forpliktet til å sørge for at reindrifta og beitebruken overlever både meg, deg og hyttenæringa! Det må vi aldri glemme.

Oppdal står med rette frem som ei stolt, fremoverlent og innovativ skibygd. Vi har Norges beste skimaker. Vi har strøkne langrennsspor, alpinanlegg og et fantastisk topptureldorado. Da er det fort gjort å glemme hvem som trakterte disse områdene på breie nullspennski med feller i blodig hverdagsslit, lenge før gravfeltet på Vang ble tatt i bruk, eller VPG så dagens lys. Det var forfedrene til sambygdingene våre på Nerskogen, i fri utfoldelse en krevende reindriftshverdag. Hvem vier dette en tanke enten vi setter fraspark langs Skarvatnet, eller feier ned fjellsidene i Storlidalen.

Vi avslutter som i fjor:

Gratulerer med dagen, vi er ordentlig stolte av å være sambygdingene deres.

Hilsen Oppdal Venstre

Elisabeth Hals

Ingrid Husdal Dørum

Iver Vammervold

Haakon Nordseth