«Å sette tæring etter næring»

«Å sette tæring etter næring» er et velkjent prinsipp som holdes i hevd i Oppdal kommune. Å arbeide på denne måten har sørget for at vi har hatt stabil og solid drift av kommunen vår over tid.

Det kan som beslutningstaker innimellom være frustrerende å se på alle tiltakene som man gjerne skulle ha fått gjennomført, men som man ikke har penger til. Det kan være fristende å tømme den berømte «sparegrisen», fondene våre, for å imøtekomme nødvendige driftstiltak. Det er en dårlig løsning, som raskt vil straffe seg. Drift er noe som skal gjenta seg alle år, det er derfor at investering og drift må holdes adskilt. Investering er en engangshendelse.

Oppdal kommune har god økonomi, og penger på bok. Vi har relativ lav gjeldsgrad, og betaler raskt ned de lån vi har. Dette gjør lånene våre «rimeligere», og skaper rom for nye investeringer og driftstiltak. Vi er med andre ord godt rustet for fremtiden.

God økonomistyring har imidlertid ikke kommet av seg selv, bak dette ligger beviste valg og prioriteringer. I tillegg til dette har vi som kjent de siste årene vært i toppen av kommunebarometeret. Noe som vil si at vi har et svært godt tjenestetilbud i Oppdal sammenlignet med andre kommuner i Norge. Æren for dette skal alle våre dyktige ansatte ha, som hver dag står på og gjør en viktig og god jobb for felleskapet.

Det ser ut til at en del ønsker å tegne et bilde av at det står så mye verre til hos oss enn hos alle andre, det er en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i. Der andre kommuner må kutte i sitt tjenestetilbud har vi i Oppdal lyktes med å se de lange løp, og gjennom det opprettholdt og styrket vårt tjenestetilbud.

Det siste året har vi klart å innfri på betalt matpause for alle ansatte i Oppdal kommune, inkludert BOAS og Sykehjemmet, ansatt kommunepsykolog, økt ergoterapeut- og hjelpemiddelteknikker-ressurs og full kompensasjon for pedagogenes planleggingstid i barnehagene.

Alt er ikke perfekt heller her hos oss, men ved å arbeide målrettet og strukturert gjennom våre styringsverktøy skal vi lykkes med å opprettholde og styrke tjenestetilbudet også i fremtiden.

Åpner vi imidlertid for å ha et driftsnivå som er høyere enn inntekten vår, vil vi som kjent fort få økonomiske utfordringer. Relativt fort tvinges det frem kutt i tjenestetilbud, og med tom sparekonto vil vi få store vansker med å finansiere uforutsette investeringsutgifter.

Som styringsparti er Senterpartiet opptatt av å sikre stabilitet og langsiktig tenkning. Senterpartiet er opptatt av å overlevere kommunen i bedre stand til neste generasjons innbyggere og politikere enn da vi overtok.

Vi skal sikre at alle blir lyttet til og hørt, ikke bare de som roper høyest. Uten de gode prosessene risikerer vi at forslag til viktige og gode tiltak ikke blir tatt med.

Stadige gode forslag fra sidelinjen utenom styringsverktøyene, planene for hvordan vis skal arbeide framover, setter dette på spill.

Gjennom «å sette tæring etter næring» hver dag, sikrer vi gode tjenester i dag og i fremtiden.

Ola Husa Risan

Gruppeleder, Senterpartiet