Arbeidet med en reguleringsplan koster penger, uansett hvilket alternativ man velger. Men å droppe en planprosess, som nærmest alle har bedt om, er helt utrolig.

SP viser til et beløp på 2-3 millioner og Høyres Ingvill Dalsegg er enda mere ullent: «Spørsmålet er hvor mye penger vi skal bruke på skiløype på veien når det foreligger en jordskiftedom i saken.»

Ja: Det foreligger en dom, men den fastslår bare at det foreligger rettigheter til bruk av veien. Men det vet man jo fra før. Og så referer hun til bruk av millionvis av kroner» men sier også; «jeg er opptatt av å være forutsigbar og tydelig.»

Det finnes nesten ikke en sak som løypesaken, som demonstrerer en så total mangel på nettopp forutsigbarhet og tydelighet som fra Høyre og SP.

Beløp

Fra de ulike innspill som er kommet, så nevnes det millionbeløp som argument for at man ikke skal bruke veien som alternativ. Det er vel kanskje på tide nå at brøyterne hjelper til ved å konkretisere grunnlaget for de millionbeløp de refererer til.

Det kan de nå gjøre ved at de fem grunneierne, som var gjennom rettsprosessen, dokumenterer sine inntekter fra vinterne 2020, 2021 og 2022 (fra jul til 1. mai) med revisorbekreftede oversikter på belegg, listepriser og inntekt. Da får man sjekket ut noen viktige fakta.

1. Hvorvidt de tallene stemmer i forhold til hva deres advokat har kommet med av beregninger i de ulike rettsinstanser.

2.Man får se det reelle bildet, som beslutningstagerne dvs politikerne kan ta stilling til. Deres iherdige innsats for å skape alternative løyper kan tyde på et lite problem: grunnlag for betydelig utleie uten nærhet av gode løyper, er ikke enkelt for å si det mildt.

Undertegnede hadde for øvrig for en del år siden det faglige ansvaret for den første hytteundersøkelse for kommersiell hytteutleie i Norge i samarbeid med Horwath Consulting. Det er særlig to saker som jeg husker fra arbeidet med undersøkelsen: Utleiegrunnlaget for sætre var på den tiden dårlig på grunn av svak markeds/brukertilpasning dvs riktig standard, særlig om vinteren. I tillegg var det ikke bare lett å få ut det riktige bildet. (fordi inntektene i regnskapet ikke alltid stemte overens med beleggstallene)

Nå har nevnte grunneierne en utmerket mulighet til å gi det riktige, virkelige bildet. Gjør de ikke det, uansett hvilke argumenter de vil bruke, så har de et lite problem. Jeg har stusset på at kommunens saksbehandlere ikke tidligere har bedt om disse tall. Men det er ikke for sent.

Krige

Fra et etter hvert langt yrkesliv har jeg lært meg to ting: Du skal aldri slåss med dine kunder og aldri slåss med dine eiere. Du er dømt til å tape.

Høyre og SP ser ut til å legge opp til en langvarig slåsskamp med nettopp de to gruppene: kunder dvs Oppdals tilreisende og de 4234 hytteeiere, ca 1000-1100 spikertelteiere og eierne av de ca 300 fritidsleiligheter, totalt vel 5500 familier/stamkunder og sist, men ikke minst: flertallet av Oppdals eiere dvs innbyggere eller velgere.

Sistnevnte gruppe kan lett gi Høyre og SP en alvorlig advarsel ved valget i høst. Derfor er det kanskje best å droppe beslutningen om å stanse reguleringsprosessen ved kommunestyremøte på torsdag.

Klaas van Ommeren