Ikke nok med at timingen var perfekt med tanke på at debattinnlegget ble publisert 16.mai, det var også bortimot et karakterdrap på kommunestyret, og spesielt på varaordfører Elisabeth Hals.

At den jevne innbygger kan finne på å tenke og ytre seg slik Fostad gjør, er ikke overraskende, men vi snakker her om en jurist, en tidligere rådmann og en tidligere folkevalgt. Da burde han kjenne forskjellen på teknokrati (ekspertvelde) og demokrati. Vi har demokrati om det skulle være noen tvil. De folkevalgte skal speile befolkningen, det er folk i alle aldre og kjønn, pensjonister og trygdede, akademikere og håndverkere, alle med forskjellig erfaring og kompetanse. Ingen av de folkevalgte i Oppdal har kanskje Fostads juridiske og forvaltningsmessige kompetanse, men alle har hver for seg et eller annet de har større kompetanse enn Fostad på.

Det er problemer med rekrutteringen til lokalpolitikken, kommentarfeltene og det som blir skrevet der, er blant det som oftest blir oppgitt som et hinder for å delta i demokratiet. Og ja, innimellom krever det tykk hud å stå i det. Alle vedtak vi gjør, har betydning for andre mennesker, det kan også være venner, naboer eller nær og fjern familie. Noen av oss velger å stå i det i troen på å opprettholde det gode samfunnet vi har i Oppdal, men altfor mange kan ikke tenke seg å utsette seg for ubehaget det kan medføre.

Bedre blir det ikke av slike utspill som Fostad kommer med.

Kompetansen vi mangler sørger kommunedirektøren for med saksutredninger. Er vi på ville veier når vi utøver vårt skjønn, hankes vi inn igjen. Er det vanskelige juridiske saker, får vi råd fra kommuneadvokaten.

I tillegg har vi folkevalgtopplæring, og mange deltar i seminarer og webinarer for å øke sine kunnskaper. Noe jeg selv gjorde forrige helg på en listetoppsamling. Dessverre kjenner jeg ikke igjen kunnskapen jeg der fikk om Plan og bygningsloven, med det vår tidligere rådmann presenterer i sitt innlegg. Kanskje er det spissfindig juss jeg ikke forstår, la oss håpe det.

Uansett vil jeg ikke gi meg ut på å gå Fostads juridiske påstander i møte. Det mangler jeg juridisk kompetanse til, men jeg spør likevel: Hvis det er slik det påstås i debattinnlegget, hvorfor kom da saken overhode opp i kommunestyret?

Svein Kornerud er advokat og fagdirektør hos statsforvalteren i Vestland. Hans orientering vedrørende endring og justering av planer som ligger ute som en presentasjon på Regjeringen.no, konkluderer med følgende: Planer er ferskvare.

Jeg håper og tror at de folkevalgte i Oppdal slår ring om hverandre når slike utspill dukker opp.

Arne Rønning

Folkevalgt for Miljøpartiet de grønne