Akutt boligkrise øst i Oppdal- løses med håndfast politisk handling

To litt over middels naturglade kommunestyrerepresentanter tar Naturmangfoldplanen på alvor. Under en av sine mange turer på truger i Oppdal sin fantastiske nærnatur øst i bygda, blir Rune Morten Myrhaug vitne til fortvilede rop.

På en av sine kveldsturer hører han en frustrert og lengtende perleugles forsøk på å markere revir. Rune Morten forstår umiddelbart alvoret.

Det er faktisk akkurat det samme i perleugleverden, som det er i Oppdal ellers. Skal du dra damer - er tilgang på bolig essensielt. AP-representanten satt umiddelbart grep, og kontaktet sin kollega i kommunestyret Haakon Nordseth.

Haakon har operert som eiendomsutvikler for flere perleuglekull «uti bøgda» i en årrekke. Området er dessverre satt under et voldsomt utbyggingspress.

Det ene store hyttefeltet etter det andre har rett og slett slått bunnen ut av det nisjepregede perleuglemarkedet til Venstrerepresentanten.

Gleden var til å ta og føle på da det plutselig åpnet seg nye muligheter lengre øst for den fortvilede bolighaien. Han var nemlig i ferd med å brenne inne med flere høystandard perleuglekasser - i det øvre prissjiktet.

Boligene er nå alle som en oppgradert til 2022 standard. Det må nok til for å tilfredsstille kravstore og kapitalsterke perleugle-par i markedet lenger øst i den naturskjønne fjellbygda.

AP-representanten åpner boligene for visning og påfølgende budrunde allerede tidlig neste uke. Dette er et strålende eksempel på hvordan solid politisk samarbeid ivaretar naturmangfoldet på en fortreffelig måte.

Dere vil bli holdt løpende orientert hvordan dette tverrpolitiske og 100 prosent grønne boligprosjektet drar i vei.

God vinterferie til dere alle - uansett politisk ståsted - eller bosted.

Rune Morten Myrhaug (AP)

Haakon Nordseth (V)